Region Västernorrland

"Våra framgångar beror på hur väl vi lyckas samla oss kring strategin - för att tillsammans ta oss an de möjligheter och utmaningar vi delar.

Vi utmanas och prövas av ett omfattande och nödvändigt arbete framåt för ett hållbart samhälle kopplat till Agenda 2030. Med anledning av pandemin behöver vi också hantera den ekonomiska situation som länet befinner sig i.

Här är regionala utvecklingsstrategin central och vägledande. Våra framgångar beror på hur väl vi lyckas samla oss kring strategin - för att tillsammans ta oss an de möjligheter och utmaningar vi delar."

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland

RUS2030 - en kraftfull utveklingsstrategi


Tillbaka till toppen