Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Som ett globalt universitet med ett starkt regionalt engagemang bidrar vi genom attraktiva utbildningar en stark forskning med hög kvalitet till gagn för näringsliv och offentlig sektor.

De samhällsförändringar vi ser till följd av digitalisering, klimathot, automatisering och ändrade konsumtionsmönster ställer nya krav på alla samhällsaktörer. Men, de erbjuder också nya möjligheter – om vi lyssnar, lär och utvecklar tillsammans.

Som ett globalt universitet med ett starkt regionalt engagemang bidrar vi genom attraktiva utbildningar en stark forskning med hög kvalitet till gagn för näringsliv och offentlig sektor. Samverkan och livslångt lärande är nycklarna – för dig och mig, för Mittuniversitetet, regionen och för framtiden.

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen