Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren Mittsverige

"Handelskammaren Mittsverige är en näringslivsorganisation som arbetar för ett kraftfullt näringsliv som utvecklas och växer i takt med pågående samhällsförändringar. Vi är företagens samlade röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom områdena infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.

Handelskammaren driver påverkan genom att bygga kunskap inom för oss viktiga områden samt skapa egna och medverka på andra etablerade påverkansarenor. Ett exempel på hur vi stöttar upp RUS arbetet är att vi tillsammans med Region Västernorrland arrangerar Näringslivsparlamentet som är ett unikt och viktigt regionalt forum för dialog mellan det privata näringslivet och Region Västernorrland."

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen