Svenskt Näringsliv Västernorrland

"Går det bra för företagen går det bra för Västernorrland. För näringslivet är spelreglerna för företagen avgörande för hur man kan utveckla sina verksamheter för att skapa jobb och tillväxt. Spelreglerna sätts av politiken som i sin tur ger tjänstepersoner riktning i sitt dagliga arbete.

RUS 2030 är genom det ett ramverk som förhoppningsvis hjälper till att skapa ett bättre företagsklimat genom möjlighetsgörande myndighetsutövning, bättre upphandlingar och bättre matchning av utbildningar och jobb."

Anna Hedensjö Johansson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi 


Tillbaka till toppen