Här och nu - goda nyheter

Kraft kan vara förmågan att bjuda in och dela med sig, att sprida kunskap och glädje. Här hittar du goda nyheter som speglar de framsteg vi gör tillsammans.

Handlingskraft för ett hållbart och attraktivt Västernorrland 2021 

Handlingskraft för ett hållbart och attraktivt Västernorrland 2021

Här får du del av några av de satsningar som gjorts med stöd från de regionala utvecklingsmedel som Region Västernorrland förfogar över årligen. Gemensamt bidrar dessa företag och utvecklingsprojekt till genomförandet av länets gemensamma regionala utvecklingsstrategi ”Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft”.

Hög investeringsvilja för forskning och omställning i regionen!

- Den handlingskraft som synliggörs bidrar i hög grad till att öka både länets och hela norra Sveriges konkurrenskraft och attraktionskraft, samtidigt som investeringarna säkerställer omställning till en mer hållbar framtid, säger Sara Nylund, 1:e vice ordförande regionstyrelsen i Region Västernorrland.

- Det vi ser just nu är resultatet av ett omställningsarbete som pågått under några år. Nya investeringar i forskning, utveckling och utökad affärsverksamhet inom en rad branscher och sektorer synliggör en framtidstro och viljan att fortsätta investera i verksamheterna runt om i Västernorrland. Redan etablerade företags investeringsvilja skickar också positiva signaler till aktörer som ser styrkorna i vårt län för tänkbara nyetableringar, säger Sara Nylund.

Här kommer ett axplock av länets goda nyheter

Planer på världsunik anläggning för hållbart flygbränsle

Den 27 april 2022 undertecknade Sollefteå kommun och Uniper en avsiktsförklaring för etablering av el-intensivindustri i Hamre, Långsele. En anläggning som kan bli den första i sitt slag i världen och syftar till att producera hållbart och grönt flygbränsle

Projektet som är döpt till SkyFuelH2 beräknas kunna förse den svenska flygbranschen med ett hållbart alternativ, som skulle täcka upp till 10% av dess årliga bränslebehov. Därmed skulle anläggningen bli ett viktigt startskott för den gröna omställningen av flyget.

Totalt beräknas den nya anläggningen att kunna bidra med 100 nya direkta jobb när den väl är i drift och många fler under själva byggprocessen. Sollefteå kommun räknar med ytterligare 200 indirekta jobb som en följd av investeringen. Satsningen är startskottet för att locka fler investeringar till området, ambitionen är att industrierna på Hamre-området till 2035 ska sysselsätta cirka 700 personer.

Unik anläggning för den gröna omställningen i Sollefteå kommun - Sollefteå.se

Jättesatsningen: Hållbart flygbränsle ska produceras i Långsele - Tv4play.se

Uniper och Sasol ecoFT i gemensamt initiativ för tillverkning av hållbart flygbränsle genom projektet SkyFuelH2 - Uniper.com

Stor satsning på forskning kring grön vätgas i Ånge

Tillsammans med företaget RES, som står i begrepp att etablera en produktionsanläggning för grön vätgas i Alby i Ånge kommun, ska nu lokala aktören Permascand utveckla ett forskningscentrum för just grön vätgas.
Permascand som tillverkar elektrokemiska lösningar och som är en av Ånge kommuns största privata arbetsgivare presenterade nyheten i ett pressmeddelande 25 april.

RES Renewable Norden AB som verkar inom branschen för förnybar energi genom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring ska etablera en produktionsanläggning för grön vätgas på industriområdet i Alby. Kring årsskiftet 2024/2025 ska anläggningen vara färdigutvecklad för att kunna börja leverera grön vätgas.

Permascand med i satsning på forskning kring vätgas i Alby - SVT Nyheter

Omkring 100 nya jobb när Viskananstalten i Ånge öppnas

Kriminalvårdens anstalt Viskan öppnas igen

Anstalten som stängdes 2009 kommer alltså att öppnas igen och bli en sluten anstalt med plats för 120 intagna. För Ånge kommun är beskedet glädjande och innebär att många nya arbetstillfällen skapas.

Omkring 100 nya jobb när Viskananstalten öppnas igen - Ånge kommun

Kriminalvårdens anstalt Viskan öppnas igen - Regeringen.se

Härnösand blir först i Norrland – VR-studion öppnar för träning, utbildning och underhållning

En träningsmiljö helt baserad på datorsimulerad verklighet byggs upp i Härnösand. Pionjärsatsningen har fått namnet VR-studion och anläggningen är den första i sitt slag i Norrland. Nu öppnar VR-studion i Technichus lokaler.

VR-utrustningen gör det möjligt att uppleva och interagera i många olika datorsimulerade miljöer - Härnösand.se

Arknat Höga Kusten hamnar på plats 35 när New York Times listar 52 platser världen över

Höga Kusten med på världstoppslista! Tio tusen år av landhöjning blev till tio tusen år av nya utsikter och en världsunik plats vi kallar Höga Kusten - nu attraktivare än någonsin när The New York Times listar hållbara resmål.

Platser i världen där resenärer kan vara en del av lösningen - New York Times

Rasta storsatsar i Höga Kusten

Rasta Sverige AB vill etablera sig vid Högakustenbrons södra brofäste. Där vill de bygga restaurang, mötesplats, hotell och ställplatser för både husbilar och yrkestrafik. Etableringen i Härnösand och Höga Kusten blir Rastas hittills största investering och anläggning och är en del i företagets strävan att växa i Norrland. Rasta finns idag på 27 anläggningar längs Sveriges stora vägar och driver bland annat rastplatsen Tönnebro i Söderhamn.

Rasta storsatsar i Höga Kusten - Höga Kusten Destinationsutveckling

Hållbar besöksnäring och nya affärsmodeller

Den senaste veckan har vi kunnat läsa om planerna om ett nytt hotell- och besöksnäringskoncept genom sydkoreanska Sono Group, som vill etablera sig i Höga Kusten. Samtidigt har sommaren 2021 inneburit besöksrekord i Höga Kusten, med cirka 360 000 kommersiella gästnätter under juni-augusti, en ökning med 11 procent sedan tidigare rekordet 2019.

The beginning of a world-class partnership - High Coast Invest

Sommarturismen når nytt all time high i Höga Kusten - Höga Kusten Destinationsutveckling

Arkivvetenskap och digitalisering

I Härnösand planerar Riksarkivet att bygga ett nytt cirka 30 000 kvadratmeter stort arkiv i Härnösand. Etableringen sker i samarbete med Skatteverket som redan tidigare meddelat att de ska bygga arkiv i Härnösand. Riksarkivet har tagit fasta på länets mångåriga kompetenser inom arkiv och digitalisering och vill investera i ett nytt arkiv.

Riksarkivet vill flytta till Saltvikshöjden - Harnosand.se

Skoglig bioekonomi, forskning och hållbara transporter

RISE Processum (Research Institutes of Sweden)

Inom området skoglig bioekonomi och fossilfria bränslen berättar RISE Processum i Örnsköldsvik, att de 350 miljoner kronor som avsattes vid förra höstens budget, nu investeras bland annat i en flexibel innovationsmiljö med byggnationer under 2022. Detta samtidigt som det görs miljardinvesteringar i en produktionsanläggning, också den i Örnsköldsvik, för tillverkning av förnyelsebara elektrobränslen för fossilfri sjöfart.

Här etableras Sveriges nya centrum för bioekonomi - RISE

Forskning kring flygindustrin

För omställning till hållbar utveckling har vi också senaste veckan fått nyheter om LARC (LFV Aviation Research Center), där Mittuniversitetet och Luftfartsverket, med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova, fått drygt 10 miljoner kronor i stöd till framtidens trafikledning och flygplatsdrift.

Tio miljoner kronor till forskning kring flygindustrin - Miun.se

Inom kemikalier, läkemedel och cirkulär ekonomi

SEKAB investerar i ökad tillverkning av gröna kemikalier

I Örnsköldsvik investerar SEKAB drygt 100 miljoner kronor för att bygga ut produktionsanläggningen för att möta efterfrågan på hållbara kemikalier.

Sekab investerar i ökad tillverkning av gröna kemikalier - SEKAB

Vinnova och NorthXBiologics – innovationshubb för läkemedel och vaccin

Vinnova och NorthXBiologics – innovationshubb för läkemedel och vaccin
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vaccin i samverkan med företaget NorthXBiologics i Matfors.

Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner - Regeringen.se

Nytt uppdrag: Innovationshubb för vaccin och avancerade läkemedel - Vinnova

Innovationshubb för utveckling av vacciner och avancerade läkemedel i Matfors - NA Naturvetarna

Renewcell räknar med att tidigarelägga produktionsstart

Det nya företaget Renewcell som etablerar sig i SCA:s lokaler i Ortviken, Sundsvall, räknar med att tidigarelägga sin produktionsstart och börja producera redan 2022. Det innebär ytterligare nyanställningar vid Renewcell. På samma område bygger SCA om produktionen efter nedläggning av pappersproduktionen, med ombyggnation och nyinvesteringar, på drygt 1,4 miljarder fram till 2023.

Textilföretaget ligger i startgroparna i Ortviken – räknar med att börja producera 2022 - SVT Nyheter

Miljardinvestering i fossilfri sjöfart i Örnsköldsvik

Förberedelserna för Sveriges första anläggning för storskalig produktion av förnybar elektrometanol till sjöfarten är i full gång. Liquid Winds beräknar att bygget ska komma igång under våren 2022 och den nya anläggningen beräknas kosta 1,5 miljarder kronor.

Flagship One ska bygga elektrometanol-fabrik i Örnsköldsvik - di.se

Vill du ha koll på fler som agerar tillsammans för Västernorrlands bästa? Här har vi samlat ett gäng som bidrar till människors och företags växtkraft!  

Följartips aktörer i Västernorrland 


Tillbaka till toppen