Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Här och nu - goda nyheter

Kraft kan vara förmågan att bjuda in och dela med sig, att sprida kunskap och glädje. Här hittar du goda nyheter som speglar de framsteg vi gör tillsammans.

Hög investeringsvilja för forskning och omställning i regionen!

Den 14 oktober träffades ett stort antal företag och näringslivsfrämjande aktörer vid Bünsow Business Growth Forum i Sundsvall för att prata om omställning och investeringar för framtiden.

- Den handlingskraft som synliggjordes bidrar i hög grad till att öka både länets och hela norra Sveriges konkurrenskraft och attraktionskraft, samtidigt som investeringarna säkerställer omställning till en mer hållbar framtid, säger Sara Nylund, 1:e vice ordförande regionstyrelsen i Region Västernorrland.

- Det vi ser just nu är resultatet av ett omställningsarbete som pågått under några år. Nya investeringar i forskning, utveckling och utökad affärsverksamhet inom en rad branscher och sektorer synliggör en framtidstro och viljan att fortsätta investera i verksamheterna runt om i Västernorrland. Redan etablerade företags investeringsvilja skickar också positiva signaler till aktörer som ser styrkorna i vårt län för tänkbara nyetableringar, säger Sara Nylund.

Här kommer ett axplock av länets goda nyheter

Hållbar besöksnäring och nya affärsmodeller

Den senaste veckan har vi kunnat läsa om planerna om ett nytt hotell- och besöksnäringskoncept genom sydkoreanska Sono Group, som vill etablera sig i Höga Kusten. Samtidigt har sommaren 2021 inneburit besöksrekord i Höga Kusten, med cirka 360 000 kommersiella gästnätter under juni-augusti, en ökning med 11 procent sedan tidigare rekordet 2019.

The beginning of a world-class partnership - High Coast Invest

Sommarturismen når nytt all time high i Höga Kusten 

Arkivvetenskap och digitalisering

I Härnösand planerar Riksarkivet att bygga ett nytt cirka 30 000 kvadratmeter stort arkiv i Härnösand. Etableringen sker i samarbete med Skatteverket som redan tidigare meddelat att de ska bygga arkiv i Härnösand. Riksarkivet har tagit fasta på länets mångåriga kompetenser inom arkiv och digitalisering och vill investera i ett nytt arkiv.

Riksarkivet vill flytta till Saltvikshöjden - Harnosand.se

Skoglig bioekonomi, forskning och hållbara transporter

RISE Processum (Research Institutes of Sweden)

Inom området skoglig bioekonomi och fossilfria bränslen berättar RISE Processum i Örnsköldsvik, att de 350 miljoner kronor som avsattes vid förra höstens budget, nu investeras bland annat i en flexibel innovationsmiljö med byggnationer under 2022. Detta samtidigt som det görs miljardinvesteringar i en produktionsanläggning, också den i Örnsköldsvik, för tillverkning av förnyelsebara elektrobränslen för fossilfri sjöfart.

Här etableras Sveriges nya centrum för bioekonomi - RISE

Forskning kring flygindustrin

För omställning till hållbar utveckling har vi också senaste veckan fått nyheter om LARC (LFV Aviation Research Center), där Mittuniversitetet och Luftfartsverket, med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova, fått drygt 10 miljoner kronor i stöd till framtidens trafikledning och flygplatsdrift.

Tio miljoner kronor till forskning kring flygindustrin - miun.se

Inom kemikalier, läkemedel och cirkulär ekonomi

SEKAB investerar i ökad tillverkning av gröna kemikalier

I Örnsköldsvik investerar SEKAB drygt 100 miljoner kronor för att bygga ut produktionsanläggningen för att möta efterfrågan på hållbara kemikalier.

Sekab investerar i ökad tillverkning av gröna kemikalier - SEKAB

Vinnova och NorthXBiologics – innovationshubb för läkemedel och vaccin

Vinnova och NorthXBiologics – innovationshubb för läkemedel och vaccin
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vaccin i samverkan med företaget NorthXBiologics i Matfors.

Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner - Regeringen.se

Nytt uppdrag: Innovationshubb för vaccin och avancerade läkemedel - Vinnova

Renewcell räknar med att tidigarelägga produktionsstart

Det nya företaget Renewcell som etablerar sig i SCA:s lokaler i Ortviken, Sundsvall, räknar med att tidigarelägga sin produktionsstart och börja producera redan 2022. Det innebär ytterligare nyanställningar vid Renewcell. På samma område bygger SCA om produktionen efter nedläggning av pappersproduktionen, med ombyggnation och nyinvesteringar, på drygt 1,4 miljarder fram till 2023.

Textilföretaget ligger i startgroparna i Ortviken – räknar med att börja producera 2022 - SVT Nyheter

Miljardinvestering i fossilfri sjöfart i Örnsköldsvik

Förberedelserna för Sveriges första anläggning för storskalig produktion av förnybar elektrometanol till sjöfarten är i full gång. Liquid Winds beräknar att bygget ska komma igång under våren 2022 och den nya anläggningen beräknas kosta 1,5 miljarder kronor.

Flagship One ska bygga elektrometanol-fabrik i Örnsköldsvik - di.se

Vill du ha koll på fler som agerar tillsammans för Västernorrlands bästa? Här har vi samlat ett gäng som bidrar till människors och företags växtkraft!  

Följartips aktörer i Västernorrland