Illustration som symboliserar Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi

Här och nu – digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Västernorrlands möjligheter till utveckling inom kulturella och kreativa näringar

Delta i digitalt samtal 12 juni, 15.00 - 16.00

Länk till eventet (Microsoft Teams)

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030.

Extrainsatt seminarium: Västernorrlands möjligheter till utveckling inom kultur och kreativa näringar

Datum: 12 juni, 15.00 - 16.00

Hur ser möjligheterna ut för unga i Västernorrland att utvecklas och arbeta inom kulturella och kreativa näringar? Hur ser infrastrukturen ut regionalt och nationellt när det gäller utbildningsmöjligheterna inom konst- och kulturområdet? Dessa är några av de frågor som kommer besvaras under seminariet då Fredrik Wikström från WSP presenterar rapporten ​konstnärliga och kulturella utbildningar i Västernorrland.

Vi ser fram emot att ses via Teams. Välkommen!

Tidigare Här och nu: Använd platsens attraktionskraft för att locka ny kompetens  

Presentationer från Här och nu 26 maj:

Talangattraktion för kompetensförsörjning Höga Kusten.pdf

Norrlängtan.pdf

 


Tillbaka till toppen