Kvinna framför en laptop. På skärmen syns tre diagram.

Här och nu – digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Hur ser regionens framtida behov av kompetens ut?

Delta i digitalt samtal 30 september, 09.30-10.30.

Länk till eventet (Teams)

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030.

Hur ser regionens framtida behov av kompetens ut?

Datum: 30 september. Tid: 09.30-10.30.

Kompetensförsörjning är en alltmer kritisk fråga. Region Västernorrland har tagit fram rapporten ”Trender och Prognoser Västernorrland”. Den beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade, i dag och till och med 2035 för fyrtio utbildningsgrupper. Motsvarande rapport har endast funnits nationellt tidigare.

Delta i Här & Nu för en introduktion till materialet, lyssna till hur Region Skåne arbetat med utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen, samt hur Härnösands kommun kommer använda sig av Västernorrlands trender och prognoser.

Talare:

  • Christian Forsberg, analytiker, Region Västernorrland
  • Mikaela Vennerbring, Campusutvecklare, Härnösands kommun
  • Erik Lindell, näringslivsutvecklare, Region Skåne

Läs rapporten och se mer info här: https://www.rvn.se/sv/Utveckling/nyheter-fran-regional-uteckling/ny-rapport-visar-lanets-tillgang-och-efterfragan-pa-arbetskraft-till-och-med-2035/

Delta i seminariet Här och nu: länets tillgång och efterfrågan på arbetskrafts digitala seminarium (via Microsoft Teams-möte)

Evenemanget är kostnadsfritt, vi ser fram emot att ses via Teams. Välkommen!

Kommande seminarier i höst 


Tillbaka till toppen