Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Här och nu – Folkhälsa och friluftsliv, en tillväxtfråga.

Här och nu – digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030.

Den 28 maj är temat för webbseminariet folkhälsa, friluftsliv och hemester. Nästa tillfälle anordnas den 24 september med temat omställning.

Folkhälsa och friluftsliv - en tillväxtfråga

Datum och tid: Den 28 maj klockan 09.30–10.30.

Medverkande

  • Maria Lidgren, tillväxtchef, Region Västernorrland
  • Robert Pettersson, centrumledare, turismforskningscentret ETOUR, Mittuniversitetet
  • Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg, Region Västernorrland
  • Malin Frykman, folkhälsostrateg, Region Västernorrland

På bilden från vänster syns Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland Robert Pettersson centrumledare turismforskningscentret ETOUR Mittuniversitetet Iwona Jacobsson folkhälsostrateg Region Västernorrland och Malin Frykman folkhälsostrateg Region Västernorrland

Innehåll

Friluftsliv och folkhälsa är viktiga tillväxtfrågor i Västernorrland. En friskare befolkning bidrar till ett hållbart län och är en viktig grund för människors självständighet, utbildning och arbetsliv. Friluftslivet är en viktig faktor för länets attraktivitet och möjligheterna till bra naturupplevelser gjorde att många svenskar valde att hemestra här förra året.

Malin Frykman och Iwona Jacobsson, folkhälsostrateger på Region Västernorrland, samt Robert Pettersson, centrumledare, turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet, berättar om folkhälsans och friluftslivets betydelse för regional utveckling och tillväxt.

Webbseminariet avslutas med dialog om hur vi kan ta tillvara på möjligheterna och hur vi tillsammans kan skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig. Vi fångar även upp frågor och inspel om statistik och analys, kompetensförsörjning eller andra nycklar för tillväxt din organisation som jobbar med utveckling kan använda.

Webbseminariet ”Här och nu” utgår ifrån ett läge där Västernorrland har en hög tillväxtpotential samtidigt som länet har en demografi med stora utmaningar och skillnader mellan kommunerna, men även mellan stad och land. Det skapar en komplex bild av vår region som vi måste ta hänsyn till i det framtida arbetet. Ett arbete som vi vill göra tillsammans med andra aktörer i regionen genom att plocka fram nycklarna för framgång klockan 09.30 den sista fredagen i månaden.

Länk-tips om du vill fördjupa dig kring folkhälsa, friluftsliv och turismforskning

Sveriges ledande turismforskningscentrum, ETOUR

Här hittar du promenadslingorna som Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram för fysisk aktivitet på recept

Sätt Västernorrland på kartan genom att lägga in era friluftsaktiviteter på ”Luften är fri”

Kommande webbseminarier

24 september är temat: Omställning med Regional utveckling, Ånge kommun och Marina Gregorsson på Tillväxtverket.
Anslut till mötet 24 september (Microsoft Teams).

29 oktober är temat: Smarta samhällen med Regional utveckling och Örnsköldsviks kommun.
Anslut till mötet 29 oktober (Microsoft Teams).

26 november, preliminärt temat: Post corona.
Anslut till mötet 26 november (Microsoft Teams).

10 december, förlängt seminarium på temat: Hur vi alla kan bidra till länets regionala utvecklingsstrategi (RUS:en).
Anslut till mötet 10 december (Microsoft Teams).