Kvinna framför en laptop. På skärmen syns tre diagram.

Här och nu – digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030.

Digital delaktighet - 29 april 

Under Här och nu den 29 april presenteras en färsk kartläggning över olika insatser som främjar den digitala delaktigheten bland befolkningen i Västernorrland.

Internetstiftelsens undersökningar visar att omkring 10 procent av invånarna i Sverige är sällan- eller icke-användare av digital teknik. Vad betyder det för oss i Västernorrland? Vem är egentligen i digitalt utanförskap och varför? Det är frågeställningar som lyfts in i den kartläggning som Digidelnätverkets nationella samordnare Terese Raymond gjort på Region Västernorrlands uppdrag. I arbetet har Terese samarbetat med Katarina Gidlund, professor vid Mittuniversitetet.

Under kartläggningen har Terese haft kontakt med aktörer i samtliga kommuner som på olika sätt möter invånare med digitala utmaningar. Genom berättelser av hur det kan gå till i mötet mellan människa och teknik vill kartläggningen öka förståelsen för hur ojämlika våra relationer med teknik ser ut. Vilka kompetenser och resurser finns redan i dag när det gäller att sätta människan i centrum för digital samhällsutveckling? Vilket aktörsnätverk framträder bland insatserna som främjar digital delaktighet? Vilken innovationspotential finns i glappet mellan digital spetskompetens och icke-användare?

I kartläggningen lägger Terese och Katarina också fram resonemang om varför och vad vi behöver göra tillsammans för att minska det digitala utanförskapet i länet. Märta Molin, regional utvecklingsdirektör leder samtalet. 

Medverkande aktörer

  • Terese Raymond, nationell samordnare, Digidelnätverket
  • Katarina Gidlund, professor, Mittuniversitetet
  • Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland 

Kommande seminarier

  • Här och nu-seminarierna återupptas hösten 2022

Mer detaljerat program kommer inom kort.

 

 


Tillbaka till toppen