Illustration som visar olika delar av länet

RUS-dagen 2023: Ett Västernorrland för alla (fullsatt)

Vi diskuterar vilka möjligheter och utmaningar som finns kopplade till den pågående samhällsomvandlingen utifrån ett socialt perspektiv. Hur välkomnar vi kompetens från andra länder och hur behåller vi den kompetens som redan finns i vårt län? Hur skapar vi en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor vill bo och leva? Du är välkommen till RUS-dagen - mötesplatsen för ett Västernorrland

Datum och tid

8 december klockan 08.45-13.00.

Plats

Parkaden, Ådalsvägen 15, Härnösand (länk till karta). 

Syfte

Syftet med RUS-dagen är att inspirera och öka både kunskap och samverkan mellan individer, företag och organisationer samt sätta fokus på framtidens möjligheter och utmaningar. 

Målgrupp

Länets kommuner, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen Västernorrland, näringslivs- och innovationsfrämjande aktörer, näringslivet, civilsamhället och Region Västernorrland.  

Program

08.45 Registrering och fika

09.10 Dagens moderator hälsar välkommen

Moderator Stina Haglund inleder dagen tillsammans med regional utvecklingsdirektör Märta Molin och Maria Lidgren, tillväxtchef.

09.20 Västernorrland – här och nu

Det som sker i vår omvärld påverkar oss och vi påverkar omvärlden. Vi diskuterar trender, samhällsomvandlingen och läget i länet just nu. Vad står högst upp på kommunernas agenda och vilka utmaningar och möjligheter medför det? Vad säger morgondagens arbetskraft om Västernorrland?

Medverkande:

 • Susanne Königson, tillväxtchef, Kramfors kommun
 • Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun
 • Mikael Näsström, tillväxtchef, Sollefteå kommun
 • Christina Eriksson, näringslivsansvarig, Timrå kommun
 • Mats Gustavsson, näringslivs- och samhällsbyggnadschef, Ånge kommun
 • Lennart Andersson, biträdande kommundirektör, Sundsvalls kommun
 • Fredrik Holmgren, näringslivschef, Örnsköldsviks kommun
 • Yasmin Nuur, samhällsengagerad i Bredsand, Sundsvall
 • Mona Tajik, samhällsengagerad ungdom, Härnösand
 • William Oldenborg, samhällsengagerad ungdom, Örnsköldsvik

 

09.55 Västernorrland - gör plats för alla

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver ett välkomnande Västernorrland 2030 där outnyttjad kompetens välkomnas och tas till vara, och genom vår ökade attraktivitet flyttar fler människor till vår region och fler väljer att bo kvar. Siffror visar ett nuläge där både inrikes- och utrikesfödda har negativa flyttningsnetton mot övriga Sverige. Utrikesföddas underskott är 17 gånger högre än för inrikes födda, när man sätter underskottet i relation till dess andel av befolkningen. Hur ändrar vi på det och vilka lärdomar kan vi dra från goda exempel?

Medverkande:

 • Raage Haji, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen
 • Sam Coleman, grundare, High Coast International Hub
 • Rory Moore, grundare, High Coast International Hub
 • Kate Almroth, projektledare och ansvarig Medelpad, Ukrainakompetens
 • Lars Nilsing, HR-chef, Mondi Dynäs

 

10.40 Paus

11.10 Västernorrland - stärker kraften i både stad och land

Vad gör Västernorrland till en attraktiv plats med hållbara livsmiljöer? Ett rikt förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa och bidrar samtidigt till länets attraktionskraft som besöksmål i både stad och land. Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar regional utveckling.

Medverkande:

 • Hans-Erik Nilsson, vicerektor för Innovations- och näringslivssamverkan, Mittuniversitetet
 • Jenny Edvinsson, verksamhetschef, Leader Höga Kusten
 • Sofie Holmgren, verksamhetsledare, Bygdsam Nätradalen
 • Emilia Rapp, ordförande, Hela Sverige ska leva Västernorrland
 • Linnéa Therese Dimitriou, visuell konstnär, projekt Visioner
 • Tomas Jonsson, samhällsnytta och hållbarhet, GIF Sundsvall
 • Mia Karlsson, styrelseordförande, Sollefteå skidor IF

 

11.50 Panelsamtal - reflektioner och nästa steg

 

12.05 Avslut och summering

 

12.15 Mingellunch


Tillbaka till toppen