Frisksköterskan AB

Efter 25 år som sjuksköterska inom akutsjukvården och några år som egenföretagare var Helena Westlund mer än redo att lansera sitt koncept för Frisksköterskan AB. Då slog pandemin till. Förutsättningarna ändrades i en handvändning för Helena Westlunds satsning.

- I mitt tidigare företag Prolivia höll vi HLR-utbildningar ute på företag och tanken med satsningen på Frisksköterskan var att på liknande sätt gå ut och lära småföretagarna att själv kontrollera sitt blodtryck, blodsocker och puls. Genom att jobba förebyggande och ha koll på sina värden minskar riskerna att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Du kan lätt göra det här själv idag och det är det mitt nya företag ska hjälpa till att lära ut, säger Helena Westlund.

Den utdragna pandemin försvårade emellertid möjligheterna att besöka företagen, så nu går hon online i stället och då välkomnar hon även allmänheten.

Jobba via nätet

När Helena Westlund var i kontakt med Nyföretagarcentrum i Sundsvall tipsade de om att söka utvecklingscheck. Utvecklingschecken är ett företagsstöd som regionen lanserade förra året för att mildra effekterna av covid-19 och ge små och medelstora företag chansen att kunna utveckla sina verksamheter för att nå exempelvis nya marknader eller nya kunder. Helena skickade in en ansökan och Frisksköterskan AB beviljades stöd för att lansera ny hemsida, e-handel, grafisk profil och marknadsföring.

- Nu har jag fått hjälp att göra en hemsida och med att ta fram foto och film i marknadsföringssyfte. Framåt ska vi även göra en webbshop för utvecklingschecken. Tack vare utvecklingschecken blir jobbet proffsigare, jag behöver inte lägga mina timmar på något jag inte är bra på, det hade kostat tid och självförtroende. Nu fick jag tid att ägna mig åt det jag vet att jag är bra på och samtidigt få det jag önskar av några som är riktigt duktiga på marknadsföring, säger Helena Westlund.

Idag är Frisksköterskan AB ett enmansföretag med bas i Sundsvall. När pandemin är under kontroll och vi är välkomna till företagen igen, så har företaget redan ett team av frisksköterskor som väntar på att få hjälpa till.

Regionen trodde på idén

- För mig personligen känns det väldigt roligt att Region Västernorrland tror på mig som företagare och min idé och är med i denna satsning för att skapa tillväxt och sysselsättning, säger Helena Westlund.

Att stärka folkhälsan genom förebyggande åtgärder är Helenas hjärtefråga. Det grundar sig på de möten hon haft vid sitt arbete på akutmottagningen och från egna erfarenheter av ohälsa. I hennes mening behöver mer krut läggas på förebyggande åtgärder inom folkhälsa.

- Det är så enkelt för människor att göra sina egenkontroller och söka vård i tid. Så jag börjar där. Mitt mål är att få fler att upptäcka detta. Om jag kan nå ut till tusen Sundsvallsbor över 45 år som kan få kunskap att börja testa sina egna värden, känner jag att jag har lyckats. Om jag också kan inspirera andra att ta efter, ja det vore ju en dröm, säger Helena Westlund.

Om utvecklingschecken

Utvecklingschecken togs fram efter utbrottet av Coronapandemin 2020 för att hjälpa regionens företag att ställa om till följd av ändrat kundbeteende. Den riktade sig till små och medelstora företag och för investeringar i marknadsnära affärsutveckling. Utvecklingschecken löpte ut 2021-12-31, och är ersatt av ett så kallat utvecklingsstöd med liknande villkor. 

Region Västernorrland beviljade 695 företagsstöd under 2020 vilket var en ökning med 287 procent mot för året innan. Merparten av dessa 695 beviljade företagsstöd var Utvecklingscheckar.


Tillbaka till toppen