Hållbar utveckling i Västernorrland

Naturkraften, vår miljö, våra kulturvärden och våra platsbundna resurser ska inte äventyras med hänsyn till framtida generationer. Vi är ett län med fantastiska naturresurser, energiproduktion och råvaror.

För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på oss handlar i grunden om att agera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led. 

Globala målen

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030.

Globalamalen.se 

Munkmodellen (doughnut-modellen)

samhället ska frodas och må bra utan att överstiga eller korsa de planetära gränserna samtidigt som vi inte får understiga mänskliga behov och rättigheter. Då är samhället hållbart. Ekonomi är ett verktyg och inte en egen dimension i munkmodellen. De planetära gränserna är de yttre och mänskliga behov och rättigheter är de inre gränserna.

Samhället ska frodas och må bra utan att överstiga eller korsa de planetära gränserna samtidigt som vi inte får understiga mänskliga behov och rättigheter, då är samhället hållbart. De planetära gränserna är de yttre och mänskliga behov och rättigheter är de inre gränserna, och ekonomin är ett verktyg och inte en dimension. 

Se exempel på hur Tomelilla kommun arbetar med munkmodellen - Tomelilla.se

Tankekarta för hållbar utveckling

För att underlätta bedömningen om insatsen leder till ökad hållbarhet har vi tagit fram en tankekarta som stöd.

Tankekarta för hållbar utveckling

 

Tips för näringslivet

Vill du ha konkreta tips på vad ditt företag kan göra för att bidra? Här har vi samlat initiativ att delta i och redskap att ta hjälp av som riktar sig till näringslivet.

Hållbart företagande


Tillbaka till toppen