Stöd och finansiering

På dessa sidor hittar du information om företagsstöd och projektstöd. Kontakta gärna våra handläggare om du behöver mer information.

Ansökan om medfinansiering av projekt

För att ansöka om EU-pengar behöver du ha finansiering. För ansökan om medfinansiering till ERUF och ESF. Du kan även söka medfinansiering till bredbandsinvesteringar. Vår medfinansiering hanteras som ett företagsstöd, och skall sökas via företagsingången på min ansökan.

Kontaktuppgifter till projekthandläggare

Övriga program

Interreg Botnia - Atlantica (botnia-atlantica.eu)

Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (interreg-npa.eu)

För ansökan om medfinansiering till övriga program, kontakta oss.


Tillbaka till toppen