Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

EU-finansierade program & projekt 2014-2020

Här hittar du information om vilka EU-finansierade program och projekt som Region Västernorrland deltar i under programperioden 2014-2020.

Aktuella program och projekt

Interreg och andra EU-program

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat interreg, syftar till att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning.

Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Västernorrland har tillgång till totalt åtta interregprogram.

Fokus för programperioden 2014-2020 är

  • forskning och innovation
  • hållbara transporter
  • skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad
  • främja utvecklingen av miljövänliga energikällor