Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Interreg Sverige-Norge är ett gränsöverskridande samarbete som stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.

 

 

 

Området sträcker sig från Jämtland-Västernorrland/Trøndelag i norr till Västra Götaland/Østfold i söder. Sammanlagt ingår 61 kommuner på svensk sida och 108 kommuner på norsk sida.

Programmet är indelat i tre geografiska delområden; Nordens Gröna bälte, där Västernorrland ingår, samt Inre Skandinavien respektive Gränslöst samarbete.

Totalt med svensk och norsk medfinansiering inräknat omsluter programmet ca 146 miljoner euro. Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen i Jämtlands län.

För att kunna ansöka om projektmedel ur programmet anges ett insatsområde och ett mål kopplat till insatsen. Insatsområden för perioden 2014-2020 är följande:

  • Innovativa miljöer
  • Små och medelstora företag
  • Natur och kulturarv
  • Hållbara transporter

För mer information om programmet och aktuella utlysningar, besök Sverige-Norges hemsida.