Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlanticaområdet 2014-2020 omfattar sex regioner och en kommun i tre länder. Programmet samarbetar mellan regioner på vardera sidan om Bottniska viken och vid gränsen mellan Sverige och Norge.

Region Västernorrland är kontaktpunkt för Botnia-Atlantica 2014-2020, ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regionerna Västerbotten, Västernorrland samt Nordanstigs kommun i Sverige, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten i Finland samt Nordland i Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla regionerna. Kontaktpunkten kan hjälpa till med inledande projektfrågor och kontaktuppgifter till övriga deltagande regioner.

Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.
För mer information om utlysningar besök Botnia-Atlanticas hemsida

Botnia-Atlanticaprogrammet

Interreg Botnia-atlantica

 

Sök medfinansiering till Interreg Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansierar projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Genom samverkan över landsgränser ska programmet bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Du som planerar att söka, kontakta gärna våra handläggare innan.

Kontaktinformation handläggare av företags- och projektstöd

Du kan också använda dig av vårt formulär för tidig projektidé för att förankra era projekt.

Formulär för tidig projektidé

Kontakt

Rita Jonsson, kontaktpunkt Botnia Atlantica