Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Interreg Sverige-Norge är ett gränsöverskridande samarbete som stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.

 

 

 

Området sträcker sig från Jämtland-Västernorrland/Trøndelag i norr till Västra Götaland/Østfold i söder. Sammanlagt ingår 61 kommuner på svensk sida och 108 kommuner på norsk sida.

Programmet är indelat i tre geografiska delområden; Nordens Gröna bälte, där Västernorrland ingår, samt Inre Skandinavien respektive Gränslöst samarbete.

Totalt med svensk och norsk medfinansiering inräknat omsluter programmet ca 146 miljoner euro. Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen i Jämtlands län.

För att kunna ansöka om projektmedel ur programmet anges ett insatsområde och ett mål kopplat till insatsen. Insatsområden för perioden 2014-2020 är följande:

  • Innovativa miljöer
  • Små och medelstora företag
  • Natur och kulturarv
  • Hållbara transporter

För mer information om programmet och aktuella utlysningar, besök Sverige-Norges hemsida.

Sök medfinansiering till Interreg Sverige-Norge

Sverige - Norgeprogrammets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Du som planerar att söka, kontakta gärna våra handläggare innan.

Kontaktinformation handläggare av företags- och projektstöd

Du kan också använda dig av vårt formulär för tidig projektidé för att förankra era projekt.

Formulär för tidig projektidé