Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden är en av EU:s strukturfonder som ska minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsstater och regioner. Fonden ska följaktligen främja ekonomisk och social sammanhållning.

Svenska ESF-rådet har ansvaret för att genomföra det operativa programmet. Aktuell information, anvisningar och ansökningsblanketter publiceras löpande på ESF-rådets hemsida.

ESF-rådet i Mellersta Norrland