Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturstöd

Här hittar du allt om bidragsgivning för regional verksamhet inom kulturlivet och civilsamhället. Vi stöder kulturverksamhet som kommer alla till godo. Kultur till barn och unga är ett prioriterat område.

Region Västernorrlands policy beviljar stöd till ideella organisationer med syfte bidra till stärkt demokrati, utjämnade utbildningsklyftor samt ökad delaktighet i kulturlivet. Organisationer som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda och ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner.

Ytterligare ändamål är att bidra till att uppnå målen för den regionala tillväxtpolitiken. Vidare är ändamålet att uppnå målsättningar i den regionala kulturplanen och det regionala kulturarvsprogrammet.

Bidragsgivning inom Region Västernorrland omfattar fyra former av bidrag: organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag samt stipendier.

För villkor för bidragsgivning, läs mer i Allmänna riktlinjer för bidragsgivning, se länk till höger.

Ansökningsblanketter för kulturstöd finns under respektive bidragsform. Observera att några ansökningsblaketter inte är uppdaterade. De ansökningstider som gäller är 20 januari, 20 april och 20 september.

Skicka din ansökan per e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.