Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturstipendium

Regionens totala stipendiebelopp är 200 000 kronor, fördelat på åtta stipendier inom kultur och kreativa näringar. Sökes senast 15 september årligen.

Två stipendier à 30 000 kronor går till utövare eller studerande under 35 år med anknytning till länet med minst påbörjad högre konstutbildning inom alla konstarter samt ett arbetsstipendium à 50 000 kronor. Fyra stipendier à 10 000 kronor går till unga kulturutövare 16-25 år bosatta i länet.

Ett stipendium à 50 000 kronor går till entreprenör eller ideell organisation inom kulturella och kreativa näringar.

Regler för våra kulturstipendier

Kulturstipendium och arbetsstipendium

  1. Kulturstipendium är avsett att möjliggöra vidarebildning, egen utveckling eller projekt inom litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och andra jämställda områden, under pågående eller avslutad högre konstutbildning.
  2. Stipendium utdelas efter ansökan till person som under det aktuella stipendieåret fyller högst 35 år och är folkbokförd i Västernorrlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet, eller personliga bakgrund, har nära anknytning till länet.
  3. Stipendium består av två kulturstipendier om vardera 30 000 kronor och ett arbetsstipendium om 50 000 kronor. Arbetsstipendium ska ge möjlighet att utan avbrott genomföra kulturarbete, projekt eller för att stimulera till experiment inom det kulturella området.
  4. Nämnden för hållbar utveckling fattar beslut och gör lämplig fördelning mellan kultur- och arbetsstipendium inom ramen för tilldelat anslag. Rapport om arbetsstipendiets användning ska inlämnas till Regional utveckling efter avslutat projekt/genomförande.

1 st arbetsstipendium om 50 000  
2 st kulturstipendier om 30 000

Kulturstipendium för unga

  1. Kulturstipendium för unga kan tilldelas efter egen ansökan till person inom åldern 16 – 25 år bosatt i Västernorrland.
  2. Stipendium tilldelas för förkovran, stimulans eller egen utveckling utan krav på högre konstutbildning. Det kan också tilldelas för att lyfta fram ung kultur eller för unga arrangörer.
  3. Stipendium består av 4 stipendier om vardera 10 000 kronor och beslut fattas av Nämnden för hållbar utveckling.

4 st stipendier för unga om 10 000   

Stipendium till entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn

  1. Stipendium tilldelas efter ansökan till entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendium kan även tilldelas för genomförande av nyskapande projekt inom kulturella och kreativa sektorn.
  2. Stipendium kan tilldelas person, företag eller ideell organisation verksam och mantalsskriven i Västernorrland.
  3. Stipendiets storlek är 50 000 kronor och beslut fattas av Nämnden för hållbar utveckling. Rapport om stipendiets användning ska inlämnas till Regional utveckling inom ett år efter tilldelning.

1 stipendium om 50 000

Här kan du läsa om Kulturella och kreativa näringar

Information

Läs igenom villkor gällande ålder och utbildning innan du söker, och glöm inte att bifoga CV. Observera att du kan söka fler stipendier på samma blankett.

För stipendier över 30 000 ska en projektrapport lämnas in senast ett år efter tilldelning.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020. Kontrollera att uppgifterna har sparats i blanketten. Skriv ut blanketten och glöm inte att skriva under den. Mejla den sedan till: region.vasternorrland@rvn.se

Ansökningsblankett kulturstipendium

Utdelning

Stipendierna utdelas under former som Nämnden för hållbar utveckling årligen bestämmer.

Dokumentation

Nyligen tilldelade och tidigare stipendiater dokumenteras på regionens webbsida.

Här kan du läsa om 2019 års kulturstipendiater

Här kan du läsa om 2018 års kulturstipendiater

Här kan du läsa om 2017 års kulturstipendiater