Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Stöd till regional kulturverksamhet

Den nya modellen för regional fördelning av statliga kulturpengar sjösattes 2011. Statens kulturråd ger ett samlat stöd till länet som i sin tur fördelar de statliga bidragen inom sju regionala verksamhetsområden. I vårt län fördelas dessa till:

  • Professionell teaterverksamhet: Teater Västernorrland
  • Professionell dansverksamhet: Dans Västernorrland och Norrdans
  • Professionell musikverksamhet: Musik Västernorrland
  • Museiverksamhet: Murberget/Länsmuseet Västernorrland
  • Biblioteksverksamhet: Regionbiblioteket
  • Konst- och kulturfrämjande verksamhet: Riksteatern Västernorrland samt konstkonsulenten
  • Regional enskild arkivverksamhet: Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) och föreningsarkivet Västernorrland 
  • Filmkulturell verksamhet: Film Västernorrland
  • Främjande av hemslöjd: Murberget/Länsmuseet Västernorrland

Läs mer i Allmänna riktlinjer för bidragsgivning, punkt 3.1.

Årlig ansökan senast den 1 juni. 

Kultursamverkansmodellen grundar sig i Västernorrlands Kulturplan 2015-2018. Ett kulturpolitiskt dokument fastställt av regionens högsta beslutande organ, regionfullmäktige.