Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projektbidrag inom konstområdet

Projektmedel går att söka till konstprojekt samt experimentell konstverksamhet av olika karaktär.

Syftet med projektbidraget är att stödja och stimulera projekt inom konstområdet som innehåller element av nytänkande och metodutveckling, samt tidsbegränsade projekt med regional betydelse eller omfattning. Medel går att söka till konstprojekt samt experimentell konstverksamhet av olika karaktär där samverkansprojekt är prioriterade. Det går även att söka medel för mindre projekt i syfte att stärka samverkan inom konstområdet. Det kan vara för fortbildning, seminarier och konstpedagogisk verksamhet.

Konstnärer, föreningar, företag, organisationer och institutioner kan söka medel. Fria utövare kan, om så önskas, söka genom föreningar och organisationer. Projekt som ska utföras med elever i skolan under studietid hänvisas att söka hos respektive kommun inom skapande- skola. 

Samverkansprojekt prioriteras. Ansökan lämnas tre gånger per år: 20 januari, 20 april och 20 september.

Bifoga en projektbeskrivning till ansökan, den bör innehålla följande:

 • Bakgrund till projektet: Varför är det angeläget att driva detta projekt?
 • Projektets syfte: Vad syftar projektet till?
 • Mål: Vad ska projektet uppnå för resultat?
 • Målgrupp: Vem eller vilka vänder sig projektet till?
 • Genomförande: Vad ska göras för att uppnå syftet
 • Tidsplan: När i tiden ska de olika aktiviteterna äga rum
 • Projektorganisation: Vilka ska medverka i projektet, samarbetspartners
 • Budget: Om inte den förenklade budgeten räcker till så bifoga en separat fil.

Läs mer i Allmänna riktlinjer för bidragsgivning, punkt 6.1.2.

En projektredovisning ska lämnas in senast 3 månader efter projektets slut. Redovisningsblankett projektbidrag finns på sidan Kulturstöd, länk till höger.

Bidrag ges inte till:

 • Ansökan om stöd till redan genomfört projekt/arrangemang.
 • Investering i lokaler.
 • Produktionskostnader för böcker, cd-skivor eller filmer.
 • Regionala kulturinstitutioner som har stora årliga bidrag från regionen, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Projekt/arrangemang som beviljats stöd genom Arrangörslyftet.
 • Ansökan som handlar om Skapande skola-projekt, eftersom dessa sökes genom respektive kommun.

Ansökningsblankett för projekt inom konstområdet

Redovisningsblankett projektbidrag finns på sidan Kulturstöd, länk till höger.