EU:s programperiod 2021 – 2027

Den 2 mars till och med 7 april håller vi en serie möten inom tematiska områden för att lära oss mer om möjligheterna att finansiera projekt inom EU:s programperiod 2021 – 2027.

Målet är att öka kunskapen om olika finansieringsmöjligheter kopplade till EUs fonder och program, samt inspirera till bra ansökningar och samverkan.
Det krävs ingen anmälan, du är välkommen att delta via Teams.

Programförslag

Ta del av utkasten till programförslagen

  • ERUF Mellersta Norrland
  • Interreg Sverige-Norge
  • Interreg Aurora
  • Interreg Norra Periferin Arktis
  • Europeiska Socialfonden

Informationsmaterial från tematiska seminarier

Våren 2022 bjöd Region Västernorrland in till en rad tematiska dialoger inför kommande programperiod. Se respektive ämne för aktuell info om finansiering och kontaktpersoner med mera. 

Tematiskt seminarium om företagande och cirkulär ekonomi 

Tematiskt seminarium om energi och klimat

Tematiskt seminarium om kultur och turism

Tematiskt seminarium om ESF+ och kompetensförsörjning 

Tematiskt seminarium om forskning och innovation

Tematiska dialoger som redan ägt rum

Tema: Energi och klimat 2 mars 

Kontakta Sofia Mackin för mer information, e-postadress: sofia.mackin@rvn.se 

Tema: Företagande och cirkulär ekonomi 2 mars 

Kontakta Olle Lidgren för mer information, e-postadress: olle.lidgren@rvn.se

Tema: Kultur och turism 21 mars

Kontakta Ritha Jonsson för mer information, e-postadress: rita.jonsson@rvn.se

Tema: ESF+ och kompetensförsörjning 7 april 

Kontakta Linda-Marie Olsson eller Johan Vinther för mer information, epostadresser: linda-marie.olsson@rvn.se johan.vinther@rvn.se

Tema: Forskning och innovation 7 april 

Kontakta Malin Vedin för mer information, e-postadress: malin.vedin@rvn.se 


Tillbaka till toppen