Företagsstöd

Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt. Här kan du som driver företag söka stöd för investeringar för att utveckla din verksamhet och därmed skapa sysselsättning i Västernorrland.

Generellt investeringsstöd

För små och medelstora företag i hela länet. Stöd kan beviljas till investeringar som maskiner, inventarier, byggnationer, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

Mer om Generellt investeringsstöd

Utvecklingsstöd

Ett stöd om max 30 000 kronor för små och medelstora företag. Stöd kan beviljas till investeringar som maskiner, inventarier, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

Mer om utvecklingsstöd

Regionalt investeringsstöd

Ett stöd för större investeringar i materiella tillgångar som byggnationer, maskiner och inventarier.

Mer om Regionalt investeringsstöd

Innovationsstöd

För små och medelstora företag som vill utveckla en unik ny idé. Stöd kan beviljas till innovationsprojekt som är väl avgränsade mot den ordinarie verksamheten. 

Mer om Innovationsstöd

Energi- och klimatstöd

Små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland kan söka företagsstödet energi- och klimatstöd. Det är möjligt att ansöka om stöd för investeringar upp till 500 000 kronor.

Mer om energi- och klimatstöd

Innovationscheck

För företag som vill utveckla en innovativ tjänst eller produkt. Stöd kan beviljas för exempelvis marknadsundersökningar och patent- och varumärkesskydd.

Mer om Innovationscheck

Stöd för kommersiell service 

Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar för att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd. 

Mer om stöd för kommersiell service 

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).

Relaterad information


Tillbaka till toppen