Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Längre handläggningstider under sommaren

Under sommaren kan handläggningen av företagsstöd ta längre tid än vanligt. Om du behöver brådskande kontakt med oss angående företagsstöd så kan du skicka e-post till tillvaxt@rvn.se

 

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Företag inom Sundsvalls tätort kan endast få stöd för externa konsulttjänster och innovationsstöd.

Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och drivmedelsanläggningar.

Vad är företagsstöd?

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstöd innebär att landstinget kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet.

De olika företagsstöd som finns:

Regionala företagsstöd:
till företag med verksamhet i Västernorrland, för att skapa tillväxt i vår region. 

Kommersiell service: 
till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning. Syftet är att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd.

Innovationer:
nya lösningar som inte finns på marknaden idag.

Kontakta gärna oss för att diskutera om ditt företag har möjlighet att få företagsstöd.