Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tillväxtcheck

Tillväxtchecken riktar sig till kvinnor som äger och driver företag samt kvinnor och män födda utanför norden som bott i Sverige i tio år eller kortare som äger och driver företag.

Det är grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt beviljas företagsstöd.

Grundläggande förutsättningar

 • Checken kan lämnas till mikroföretag, (max nio anställda, högst två miljoner euro i omsättning) i Västernorrlands län utom Sundsvalls tätort. 
 • Tillväxtchecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.
 • Företagets verksamhet får inte vara av hobbykaraktär men något krav på heltidssysselsättning finns inte. 

Hur stort stöd kan du få?

 • Stöd kan lämnas med upp till 50 procent av godkända kostnader till företag vars investeringar uppgår till minst 20 000 kronor. Minsta stödbelopp som betalas ut är därmed 10 000 kronor. 
 • För "hårda investeringar" finns en gräns på 60 000 kronor.
 • För "mjuka investeringar" finns ingen övre beloppsgräns. Stöd upp till 50 procent innebär dock att företaget själv måste gå in med en egen finansiell insats (till exempel via eget kapital, lån eller annat). 

Vad kan du söka tillväxtcheck för?

De kostnader som kan beviljas i tillväxtchecken är "mjuka investeringar" men även "hårda investeringar" om dessa uppgår till högst 60 000 kronor i ansökan. 

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara: 

 • Konsultkostnader för produktutveckling 
 • Konsultkostnader för affärsutveckling
 • Företagsutvecklande utbildningskostnader 
 • Konsultkostnader för marknadsföring 
 • Kostnader för maskiner/inventarier (hård kostnad, det vill säga total investeringskostnad får vara max 60 000 kronor) 

Följande beviljas inte företagsstöd 

Driftkostnader, det vill säga kostnader som bedöms nödvändiga för ordinarie verksamhet, är inte stödberättigade. 

Hur söker du tillväxtcheck?

Ansöker gör du via e-tjänsten Min ansökan. Efter inloggning välj stödtypen Stöd till investeringar och företagsutveckling.