Innovationscheck

För företag som vill utveckla en innovativ tjänst eller produkt. Stöd kan beviljas för exempelvis marknadsundersökningar och patent- och varumärkesskydd.

Vilka företag kan söka innovationscheck? 

Företag i Västernorrland som vill utveckla en innovation.

Några grundkrav som måste uppfyllas, företaget ska: 

 • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län
 • Bedömas kunna nå långsiktig lönsamhet
 • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter, kontrolleras via kreditupplysning

Viktiga förutsättningar 

 • Ansökan ska vara inkommen innan investeringen påbörjas - inget får vara beställt, avtalat eller köpt innan
 • Innovationen, som kan vara en tjänst eller produkt, ska vara unik med god innovationshöjd
 • Stödbelopp 50 000 kronor med stödnivån 45 procent. Företag kan beviljas maximalt tre innovationscheckar för utveckling av sin innovation
 • Eget arbete är en stödberättigad kostnad och utgör 50 procent av totalt godkänt stödunderlag som är 111 110 kronor
 • De annars gällande kraven på försäljning och löneuttag i företaget samt kravet att företaget inte får bedrivas som hobbyverksamhet undantas
 • Almi handlägger ansökningar för innovationschecken och Västernorrlands Innovationsråd fattar beslut om stöd kan beviljas

Vilka investeringar är sökbara som innovationscheck?

 • Marknadsundersökning
 • Utrustning som krävs för att utveckla innovationen
 • Inledande kontakter (kund, tillverkare, licens)
 • Patent, mönster, varumärke
 • Prototyp
 • Ritningar, beräkningar, design
 • Pilottest, nollserie
 • Avtal, juridik
 • Resekostnader
 • Eget arbete

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Fordon
 • Ersättningsinvesteringar
 • Standardelektronik som till exempel mobiltelefoner, datorer och skrivare
 • Driftkostnader, till exempel hyra
 • Köp från närstående
 • Affärssystem och annan intern utveckling, till exempel bokförings- och lönesystem
 • Investeringar som följer av lag- eller myndighetskrav
 
Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).


Tillbaka till toppen