Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Innovationsstöd

Har du en registrerad firma och sitter med en nyskapande teknikutveckling såsom en uppfinning, unik produktutveckling eller innovation som kan kommersialiseras kan du söka innovationsstöd till detta.

Vem kan söka innovationsstöd?

Innovationsstöd kan sökas av företag i Västernorrlands län.

Vad kan du söka stöd till?

Externa kostnader och eget arbete i samband med prototyptillverkning, patentansökningar, konsulthjälp för exempelvis beräkningar, konstruktionsritningar och design.

Hur stort stöd kan du få?

Max 45 procent av kostnaderna men högst 50 000 kronor.
I vissa fall, om det finns särskilda skäl, kan innovationsstöd på något högre belopp lämnas till företag som utvecklar helt nya produkter med teknisk och eller vetenskaplig höjd och som kan visa starka marknadsindikationer.

Allmänna villkor

När större stöd än maxbelopp söks, ska sökanden kunna visa att det finns starka marknadsindikationer för den nya produkt som ska utvecklas.
Frågor om stödmöjligheter i sådana fall, kan ställas till stödansvarig handläggare. Se kontaktinformation till höger. 

Hur söker du stöd?

Innovationsstödet söker du hos ALMI företagspartner som bereder ärendet och föredrar dem i Västernorrlands Innovationsråd.

Innovationsrådets förslag lämnas till Region Västernorrland som fattar beslut. Ansökan, frågor och begäran om ansökningsblankett för Innovationscheck görs till innovationsrådgivarna hos ALMI Företagspartner Mitt, telefon 0771-55 85 00.

Externa länkar