Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Tre personer sitter och arbetar runt ett bord

Nu kan fler söka utvecklingschecken

Justerade villkor från 14 juni 2021

Från och med måndag 14 juni kommer den maximala stödnivån på utvecklingschecken att justeras till femtio procent. På grund av pandemins minskande samhällseffekter återgår stödet till den normala högsta stödnivån för Region Västernorrlands företagsstöd.

Ansökningar som inkommit före 14 juni 2021 omfattas inte av denna justering.

Region Västernorrland erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.

Vilka företag kan söka utvecklingschecken?

Små -och medelstora företag med verksamhet i hela Västernorrland, och som har 1-249 sysselsatta eller anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens före­kommer. 

Några grundkrav som måste vara uppfyllda i företaget:

 • Verksamheten måste vara igång med befintliga intäkter.
 • Minst 1 sysselsatt som erhåller lön.
 • Egen tillverkning eller förädling av produkter/tjänster (ej enbart återförsäljningsverksamhet).

Vilka investeringar är sökbara i utvecklingschecken?

Både mjuka och hårda investeringar.

Mjuka investeringskostnader:

Konsulttjänster för produktutveckling, marknadsföring och marknadsnära affärsutveckling samt utbildning.

Hårda investeringskostnader:

Kostnader för köp av maskiner/inventarier och mindre byggnationer som förstärker kunderbjudandet.

Konkreta exempel på investeringar:

Externa konsulttjänster i form av:

 • Produktutveckling av ny produkt eller tjänst.
 • Framtagning av ny hemsida eller större funktionsjustering av befintlig hemsida.
 • Framtagning av marknadsföringsmaterial, exempelvis annonser, broschyrer med mera.
 • Omställning till digitala produkter/tjänster.
 • Annonsering i olika medier, exempelvis digitala annonser i sociala medier.
 • Personalutbildningar som ger företaget spetskompetens, exempelvis vidareutbildning för att uppnå licens. Kursavgift, kurslitteratur, resa och boende kan vara stödbart.
 • Verksamhetsutrustning i form av maskiner/inventarier eller mindre byggnationer som skapar nya affärsområden eller förstärker kunderbjudandet i befintliga områden.

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Normala driftskostnader som företaget är i löpande behov av, exempelvis förbrukningsvaror, affärssystem, abonnemang eller licenser.
 • Elektronikvaror, exempelvis dator eller mobiltelefon.
 • Handverktyg, exempelvis motorsåg eller borrmaskin.
 • Fordon, exempelvis bil eller buss.
 • Renovering och underhåll av byggnader, exempelvis byte av golv, tak eller fasad.
 • Utbytesinvesteringar, exempelvis byte av kyldisk.

Hur liten/stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?

 • Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor.
 • Stöd kan lämnas med upp till 50 procent av kostnaden för mjuka investeringar. 
 • Stöd kan lämnas med upp till 50 procent av kostnaden för hårda investeringar.
 • Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet, vilket innebär 30 000 kronor i maximalt stöd för hårda investeringar.
 • Maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

Sök via minansokan.se fram till och med den 31 december 2021.

Riktlinjer för ordinarie företagsstöd som även gäller för utvecklingschecken förutom checkens speciella regler som presenteras på denna sida (pdf, nytt fönster)

Statliga medel 

Utvecklingschecken är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland.

Kontakt 

Peter Ekdahl, enhetschef för stöd och finansiering
peter.ekdahl@rvn.se

Utvecklingschecken delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyp för den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vanliga frågor med svar om utvecklingschecken (FAQ)

Kan en förening söka stöd?

Ja, givet att föreningen bedriver kommersiell verksamhet.

Kan flera checkar sökas?

Ja, men ett beviljat stöd måste vara slutredovisat innan ett nytt kan sökas och flera stöd kan inte beviljas för investeringar inom samma område.

Kan annonsering vara en investering man får stöd för?

Ja, annonsering i olika medier är en mjuk investeringskostnad som man kan få stöd för.

Kan man söka stöd till investeringar i ett hobbyföretag?

Inte som ensamföretagare om denne har sin huvudsakliga ersättning från annat håll i form av lön, pension eller liknande.

När får man stödet utbetalt?

För att få ett beviljat stöd utbetalt så ansöker man om utbetalning via webbsidan minansokan.se. Där behöver kostnadsunderlag med tillhörande betalbevis bifogas. Stödet betalas alltså ut i efterhand och företaget måste betala investeringskostnaden innan stödet kan betalas ut.

Jag har gjort en investering som jag vill ansöka om företagsstöd för, kan jag det?

Nej, du kan inte få företagsstöd för något du redan gjort eller påbörjat. Ansökan måste kommit in till Region Västernorrland innan du kan köpa, beställa eller avtala något. Du kan ta in offerter innan ansökan, men inte avtala något med eventuell leverantör eller utförare.