Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Stipendier

Varje år delar vi ut ett antal stipendier till personer eller föreningar för exempelvis egen utveckling, vidareutbildning eller idéer, projekt och experiment inom kulturområdet.

Region Västernorrland har sex typer av stipendier:

 • Ungdomars initiativ inom kulturområdet (10 stycken à 7 000 kronor)
 • Ungdomsstipendium (4 stycken à 10 000 kronor)
 • Kulturstipendium (2 stycken à 30 000 kronor)
 • Litteraturstipendium (1 stycken à 50 000 kronor)
 • Arbetsstipendium (1 stycken à 50 000 kronor)
 • Stipendium inom kulturella och kreativa näringar (1 stycken à 50 000 kronor)

Det totala stipendiebeloppet är 320 000 kronor.

Förändringar med anledning av coronapandemin

Höstens stipendier som söks med sista sökdatum 15 september fördelas på fler sökande – för att komma fler kulturskapare till nytta. Det innebär:

 • Tre kulturstipendier à 20 000 kronor i stället för två stipendier à 30 000 kronor.
 • Två litteraturstipendier á 25 000 kronor istället för ett stipendium á 50 000 kronor.
 • Två arbetsstipendier à 25 000 kronor i stället för ett stipendium à 50 000 kronor.
 • Två stipendier inom kulturella och kreativa näringar á 25 000 kronor istället för ett stipendium á 50 000 kronor.

Typer av stipendier

Ungdomars initiativ inom kulturområdet

Syftet med det här stipendiet är att

 • stötta ungas idéer och projekt inom kulturområdet
 • stimulera ungas arrangörskap
 • öka deras delaktighet i kulturlivet.

De som kan få stipendiet är föreningar, grupper, nätverk eller enskilda personer mellan 16 och 25 år som är folkbokförda i Västernorrlands län.

Personer under 18 år ska ha förmyndares samtycke. Arrangemang ska vara alkohol- och drogfria.

Vi ger inte stipendiet till

 • organisationer som får årligt organisations- eller verksamhetsstöd från oss
 • projekt eller arrangemang som initieras eller drivs av vuxna
 • att använda som lön eller arvode till de som arrangerar
 • till arrangemang som görs för en sluten grupp.

Ungdomsstipendium

Ungdom i åldern 16–25 år som är folkbokförd i Västernorrland. Stimulans eller egen utveckling utan krav på högre utbildning. Det kan också ges för att lyfta fram ung kultur till unga arrangörer.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet kan du söka om du är yngre än 35 år och folkbokförd i Västernorrlands län, eller har en nära anknytning till länet genom din konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Du måste vara inskriven i högre konstnärlig utbildning – på universitet eller högskola – eller ha avslutat sådana studier.

Stipendiet är till för vidareutbildning, egen utveckling eller projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design eller andra jämställda områden.

Litteraturstipendium

Du som söker litteraturstipendiet ska vara yrkesverksam eller på väg att etablera dig som yrkesverksam inom litteraturområdet. Du ska också vara folkbokförd i Västernorrlands län eller ha en nära anknytning till länet genom din konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund.

Syftet med stipendiet är att du ska få möjlighet att, utan avbrott, genomföra ett projekt inom litteraturområdet. Du kan också använda stipendiet för konstnärlig utveckling och experiment inom det kulturella området.

Arbetsstipendium

Den som söker ska vara folkbokförd i Västernorrlands län. Eller ha en nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Ska ha avslutat högre konstnärlig utbildning.

För att utan avbrott få möjlighet att genomföra ett kulturarbete eller projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design eller andra jämställda områden. Kan också användas för att vidareutbildning eller experiment inom det kulturella området.

Stipendium inom kulturella och kreativa näringar

Till person, företag eller ideell organisation verksam och folkbokförd i Västernorrland.

Till entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Kan även ges för att genomföra nyskapande projekt inom kulturella och kreativa näringar.

Så här ansöker du

Ungdomars initiativ inom kulturområdet

Du kan söka stipendiet löpande under året.

Ansökningsblankett – stipendium ungdomars initiativ (pdf)

Övriga stipendier

Sista ansökningsdag för resterande stipendier är den 15 september 2020. Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblankett - Kulturstipendium (pdf)

Vad är ett stipendium?

Stipendier är en gåva i form av pengar, och inte en ersättning för en prestation eller ett arbete. Den som får ett stipendium behöver inte följa upp eller redovisa vad den har gjort med pengarna, men vi vill gärna att de som har fått stipendier kan tänka sig att ställa upp på intervjuer och i marknadsföring.

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.