Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Stöd för ökat friluftsliv

Region Västernorrland utlyser år 2021 ett stöd riktat till ideella föreningar i länet. Stödet ska möjliggöra för personer som är ovana friluftsutövare att utöva friluftsliv.

År 2021 är det Friluftslivets år. Det sätter fokus på vikten av att så många som möjligt ska få uppleva att vistas i naturmiljöer, särskilt de som sällan eller aldrig vistas i naturen. Vi behöver hjälpas åt att ge möjlighet för fler att ta del av Västernorrlands natur och friluftsområden. Genom det bidrar vi också till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa och ökat välbefinnande hos befolkningen i vårt län. 

Syftet med stödet

Stödet ska möjliggöra för att utveckla eller förnya verksamhet och skapa aktiviteter som riktar sig till personer och grupper som är ovana friluftsutövare, så att de ges förbättrade möjligheter att utöva friluftsliv.

 • Aktiviteterna ska ha en regional spridning. Det betyder att vi gärna ser att aktiviteterna når ut till och bjuder in målgruppen i flera av länets kommuner.
 • Vi ser gärna att aktiviteterna riktar sig till personer som inte redan är medlemmar i föreningen.
 • Aktiviteterna ska vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
 • Aktiviteterna ska rikta sig till grupper som inte är vana att vistas i naturen och vara friluftsaktiva eller som saknar tillgång till friluftsliv.
 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och öppna för alla, även om de riktar sig till en viss målgrupp.
 • Aktiviteterna ska genomföras senast den 31 maj 2022.
 • Aktiviteterna ska möjliggöra för vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.
 • Aktiviteterna ska vara anpassade till nationella myndigheters rådande rekommendationer gällande covid-19.

Vem kan söka stödet?

Ideella föreningar i Västernorrlands län kan söka stödet. 

Sökande organisationer ska, i enlighet med Region Västernorrlands riktlinjer för stöd till det civila samhället, vila på demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Till vad kan stödet sökas?

 • Ledarkostnader (exempelvis ändamålsenlig ledarutbildning)
 • Utrustning
 • Material
 • Transport
 • Förtäring
 • Marknadsföring
 • Avgifter

Hur mycket finns att söka?

Utlysningens totala summa är 500 000 kronor. Stödet söks i konkurrens. Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor.

Så här ansöker du

Ansökan är stängd. Sökande kommer att meddelas om ansökan fått avslag eller beviljats. Sista dag för ansökan var 31 maj 2021.

Har du några frågor?

Kontakta Malin Frykman, malin.frykman@rvn.se, eller Jessica Wiklund, jessica.wiklund@rvn.se.