Stöd inom konstområdet

Region Västernorrland delar ut stöd till yrkesverksamma konstnärer. Syftet med stöden är att konstnärer ska kunna leva och verka i regionen och att våra invånare ska kunna ta del av ett rikt och varierat konstutbud.

Några av de stöd som finns är

  • projektstöd
  • resestöd
  • stipendier.

Du kan läsa mer i våra riktlinjer:

Riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf)

Projektstöd

Du som söker stödet kan vara yrkesverksam konstnär eller representera en förening, institution eller ett företag.

Syftet med stödet är att stödja och stimulera projekt inom konstområdet som

  • innehåller element av nytänkande och metodutveckling
  • tidsbegränsade projekt med regional betydelse eller omfattning
  • fortbildning, seminarier eller pedagogisk verksamhet
  • samverkansprojekt där medfinansiering finns är prioriterade.

Med konstområde menar vi alla typer av konst (bild, fotografi, skulptur, glas etc).

Så här ansöker du

Du ansöker om projektstöd här på webbplatsen. Vi tar emot ansökningar tre gånger per år: 20 januari, 20 april och 20 september.

Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag.

Sök projektstöd (formulär)

Redovisning

När projektet är genomfört ska en slutredovisning lämnas in. Ifylld redovisningsblankett ska skickas in senast två månader efter projektets slut.

Redovisningsblankett (pdf) 

Resestöd

Du kan söka vårt resestöd om du är yrkesverksam konstnär och ska medverka i utställningar eller delta i residensverksamhet utanför länet.

Du kan också söka resestöd till utbyten som främjar din konstnärliga yrkesroll, skapar möjligheter till arbete eller ökad kunskap.

För att kunna söka stödet behöver du skicka in den inbjudan du har fått från utställningsarrangör eller motsvarande. Du behöver också skicka in kvitton på kostnader för resa eller frakt av din konst.

Du måste vara folkbokförd i Västernorrlands län. Stödet får inte användas till kost eller logi.

Så här ansöker du

Du ansöker om resestöd genom att fylla i och skicka in blanketten. Du kan söka resestöd när som helst under året.

Sök resestöd (blankett, pdf)

Vad är en yrkesverksam konstnär?

Yrkesverksam konstnär är en person som ägnar sig åt professionellt konstnärligt skapande. Region Västernorrlands kriterier för den som räknas som yrkesverksam konstnär baserar sig på den bedömningsgrund som Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram.

Efter ansökan

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)


Tillbaka till toppen