Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Stöd inom kulturområdet

Region Västernorrland strävar efter att stötta och utveckla den regionala kulturen på flera olika sätt. Här hittar du information om ekonomiska stöd som kan sökas av organisationer, föreningar, institutioner och privatpersoner som är aktiva inom kulturområdet.

Med anledning av coronaviruset

Kommande ansökningar om verksamhetsstöd för 2021 hanterar vi som planerat, med sista ansökningsdag 1 juni 2020. Om du inte kan lämna undertecknade dokument på grund av restriktioner med anledning av covid-19 kan du få uppskov från kravet på undertecknad verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Du måste dock ha skickat in undertecknade dokument senast 1 oktober.

Ett rikt förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa. Det bidrar också till länets attraktionskraft som besöksmål. Därför delar Region Västernorrland ut ekonomiska stöd i form av

  • tillfälliga projektstöd
  • årliga verksamhetsstöd
  • stipendier.

Verksamhets- och projektstöd är till för att så många som möjligt ska få tillgång till kultur av hög kvalitet i hela länet. Stipendierna ger möjlighet till utveckling för enskilda kulturskapare.

Projektstöd

De som kan söka projektstöd är ideella föreningar inom kulturområdet och civilsamhället samt kulturinstitutioner som inte är vinstdrivande.

Projektstödet är en möjlighet att få medfinansiering i utvecklingsprojekt. Syftet är att stimulera

  • projekt som innehåller nytänkande
  • projekt som innehåller metodutveckling
  • projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten.
  • tidsbegränsade projekt som har regional betydelse.

För att få projektstöd måste ert projekt ha en regional utbredning i minst tre kommuner.

Projektet måste ha flera medfinansiärer förutom Region Västernorrland, och Region Västernorrland ska inte vara huvudfinansiär. Dessutom krävs att ni går in med en egen insats. Projektet får inte ha annat regionalt stöd (till exempel arrangörslyftet eller tillväxtmedel).

Om projektet inte får beviljat stöd kan du inte söka stöd för samma projekt igen.

Så här ansöker du

Du ansöker om projektstöd här på webbplatsen. Vi tar emot ansökningar tre gånger per år: 20 januari, 20 april och 20 september.

Nästa ansökningsdatum är den 20 september 2020. Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag.

Sök projektstöd

Om stödet beviljas ska en slutredovisning skickas in senast två månader efter projektets slut.

Blankett för slutredovisning av projekt (pdf)

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett riktat bidrag till en eller flera verksamheter som bedriver kontinuerlig regional kulturverksamhet. Utgångspunkt för stödet är den regionala kulturplanen som anger vilka kulturfrågor som är viktiga i regionen under de kommande åren.

Kulturplan för Västernorrland 2019–2022 (pdf)

De som kan söka verksamhetsstöd är regionala kulturinstitutioner eller kulturorganisationer som har en tydligt formulerad och uppföljningsbar verksamhetsplan.

Du kan läsa mer i våra riktlinjer:

Riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf)

Om verksamhetsstödet är 200 000 kronor per år eller mer behöver verksamheten och Region Västernorrland teckna ett regionalt uppdrag.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och ekonomibilagan. Kontrollera att uppgifterna har sparats i blanketten innan du skriver ut och signerar den. Posta eller mejla sedan in den till oss.

Tillsammans med sin ansökan behöver du skicka in en årsredovisning eller verksamhetsberättelse för föregående år. Den ska vara undertecknad av styrelsen och i den ska framgå hur er verksamhet har genomförts på ett sätt som ligger i linje med den regionala kulturplanen.

Ansökningstiden gick ut den 1 juni 2020. Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag. Välkommen att söka nästa år.

Ansökan om regionalt verksamhetsstöd (pdf)

Ekonomibilaga (Excel)

Rekvisitionsblankett

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)

Stipendier

Det finns ett antal olika stipendier som du kan söka om du är verksam inom kulturområdet.

Vilka som kan söka stipendier kan du läsa mer om på den här sidan:

Stipendier

Vad är ett stipendium?

Stipendier är en gåva i form av pengar, och inte en ersättning för en prestation eller ett arbete. Den som får ett stipendium behöver inte följa upp eller redovisa vad den har gjort med pengarna, men vi vill gärna att de som har fått stipendier kan tänka sig att ställa upp på intervjuer och i marknadsföring.

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.