Stöd inom kultursamverkansmodellen

Kulturen ska leva och utvecklas i hela Sverige. Det innebär att alla regioner varje år får en summa statliga kulturpengar att fördela till regional kulturverksamhet. Det sker enligt kultursamverkansmodellen.

Det statliga stödet kommer från Statens kulturråd och ska delas ut till professionella regionala institutioner som ska främja konst och kultur av hög kvalitet. Region Västernorrland ansvarar för att fördela de statliga bidragen inom sju regionala verksamhetsområden:

 • professionell verksamhet inom teater, dans och musik
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell verksamhet inom bild och form
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd.

I vårt län fördelas de statliga kulturpengarna till:

 • Scenkonst Västernorrland
  • Dans Västernorrland
  • Film Västernorrland
  • Konst Västernorrland
  • Musik Västernorrland
  • Teater Västernorrland
 • Västernorrlands museum
  • Hemslöjdskonsulenterna
 • Regionbibliotek Västernorrland
 • Riksteatern Västernorrland
 • Näringslivsarkiv i Norrland
 • Föreningsarkivet Västernorrland

Hur går det till?

Statsbidraget delas ut till regionerna i början av varje år. Region Västernorrland gör en bedömning och prioriterar vilka verksamheter som ska få vilket stöd. Till hjälp för den bedömningen har vi statens prioriteringar för regional kultur och den regionala kulturplanen för Västernorrland.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketterna och ekonomibilagorna. Kontrollera att uppgifterna har sparats i blanketterna innan du skriver ut och signerar dem. Posta eller mejla sedan in dem till oss.

Sista dag för ansökan är den 1 september året innan stödåret. 

Regionalt och statligt stöd, KSAM.pdf

Ekonomibilaga statligt stöd (Excel)

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.

Efter ansökan

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)


Tillbaka till toppen