Stöd till intresseorganisationer

Vi arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv i regionen. Här hittar du information om det ekonomiska stöd du kan söka för att utveckla verksamheten i just din förening eller organisation.

Syftet med stödet till intresseorganisationer är att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och utvecklingen av samhället. Vi ger stödet till verksamheter i regionen så att de ska kunna använda det till:

  • administration
  • samverkan
  • ledar- och instruktörsutveckling
  • utbildning av organisatörer och förtroendevalda.

Utgångspunkt för stödet är Region Västernorrlands regionplan, den regionala utvecklingsstrategin samt Hållbarhetsplanen.

Vem kan söka?

Den som söker stödet ska vara en distriktsorganisation inom ett intresseområde som rör frågor om:

  • folkhälsa
  • kvinnor
  • pensionärer
  • ungdomar
  • ungdomspolitik.

Storleken på stöd

Storleken på stödet beror på vilken typ av organisation det är som söker. De flesta stöd baseras på medlemsantal, men andra kriterier förekommer också, exempelvis för politiska ungdomsorganisationer. 

Du kan läsa mer i våra riktlinjer:

Riktlinjer för stöd till det civila samhället (pdf)

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och ekonomibilagan. Kontrollera att uppgifterna har sparats i ansökningsblanketten innan du skriver ut och signerar den. Posta eller mejla sedan in dokumenten till oss.

Sista dag för ansökan 1 september året för kommande verksamhetsår.

Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag eller som saknar de bilagor som efterfrågas.

Ansökningsblankett organisationsstöd (pdf)

Ekonomibilaga (xls)

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.

Efter ansökan

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)


Tillbaka till toppen