Stöd till organisationer som arbetar med funktionsvariation och funktionshindrade

Organisationer som är engagerade i vård och andra regionala frågor utifrån ett funktionshinderperspektiv kan söka organisationsstöd till sin verksamhet.

Syftet med stödet är att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och utvecklingen av samhället. Vi ger stödet till verksamheter som är aktiva i regionen så att de ska kunna använda det till:

  • administration
  • samverkan
  • ledar- och instruktörsutveckling
  • utbildning av organisatörer och förtroendevalda.

Den som söker stödet ska vara en distriktsorganisation inom området funktionsvariation/funktionshinder. För att en organisation ska få regionalt bidrag ska verksamhet bedrivas i minst tre av länets kommuner.

Organisationen ska ha registrerade medlemmar som är boende inom regionen och som har betalat medlemsavgift till föreningen. Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka organisationens verksamhet och inriktning enligt stadgarna.

Storleken på stöd

Nivån på stödet beräknas utifrån antalet medlemmar. Organisationerna behöver ha ett lägsta antal medlemmar på 300 personer för att få del av stödet men nivån skiljer sig beroende på vilken organisation det gäller.

Du kan läsa mer i våra riktlinjer:

Riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf)

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten. Kontrollera att uppgifterna har sparats i ansökningsblanketten innan du skriver ut och signerar den. Posta sedan in blanketten.

Ansökan om organisationsstöd (pdf)

Om din förening är med i Funktionsrätt Västernorrland

Obs! Skicka ansökan till Funktionsrätt Västernorrland senast efter föreningens årsmöte.

Funktionsrätt Västernorrland

Södra vägen 5D

871 40 Härnösand

Om din förening inte är med i Funktionsrätt Västernorrland

Sista ansökningsdag är 1 september. Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag. Välkommen att söka nästa år.

Du kommer få svar på din ansökan efter politisk behandling.

Efter ansökan

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)


Tillbaka till toppen