Stöd till studieförbund

De studieförbund som har rätt att söka stöd

  • är verksamma inom Region Västernorrland och godkända av Folkbildningsrådet.
  • tar emot statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

Du kan läsa mer i våra riktlinjer:

Riktlinjer för stöd till det civila samhället (pdf)

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet är prioriterat inom följande områden:

  • den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
  • det mångkulturella samhällets utmaningar
  • den demografiska utmaningen
  • det livslånga lärandet
  • kulturen
  • tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder
  • folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

Verksamhetsstödet söker du hos Folkbildning Mittnorrland.

Folkbildning Mitts webbplats

Utvecklingstöd

Utvecklingsstödet ska användas till pedagogisk utveckling och metodutveckling, utbildning, demokratifrågor, utveckling av medlems- och samverkansorganisationers verksamhet, utvärdering och uppföljning.

Sista ansökningsdag är den 15 november. Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag.

Blankett för att söka utvecklingsstöd (pdf)

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.

Efter ansökan

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)


Tillbaka till toppen