Stöd till ungdomars initiativ inom kulturområdet

Det här stödet riktar sig till personer mellan 16 och 25 år som har idéer på projekt och arrangemang inom kultur.

Syftet med det här stödet är att

  • stötta ungas idéer och projekt inom kulturområdet
  • stimulera ungas arrangörskap
  • öka deras delaktighet i kulturlivet.

Stödet fördelas för att täcka omkostnader vid konserter eller föreställningar, eller andra kostnader som möjliggör att projektet når ut till fler. Du kan söka max 7000 kronor. 

Stödet ges i stipendieform vilket innebär att det inte behöver redovisas när projektet är genomfört. Vi ser gärna att de som har fått stipendier kan tänka sig att ställa upp på intervjuer och i marknadsföring.

Det är ett krav att du som söker är folkbokförd i Västernorrland, samt att arrangemanget eller projektet initieras och drivs av personer mellan 16 och 25 år. Om du som söker är under 18 år bör du ha förmyndares samtycke.

Arrangemangen ska vara alkohol- och drogfria.  

Vi ger inte stipendiet till

  • organisationer som får årligt organisations- eller verksamhetsstöd från oss
  • projekt eller arrangemang som initieras eller drivs av vuxna (personer över 25 år)
  • att använda som lön eller arvode till de som arrangerar
  • till arrangemang som görs för en sluten grupp.

Så här ansöker du

Du kan söka stödet löpande under året. OBS! Ingen handläggning sker under juli månad.

Du är varmt välkommen med din ansökan.

Ansökningsblankett – stipendium ungdomars initiativ (pdf)


Tillbaka till toppen