Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Lagar och förordningar som styr

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige, exempelvis kommunallagen. Det regionala utvecklingsansvaret regleras också av flera lagar och förordningar. Sveriges prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken beskrivs därutöver i en nationell strategi.

Kommunallagen

Det regionala utvecklingsuppdraget beskrivs i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete. Sveriges prioriteringar inom politikområdet beskrivs i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2021-2030.

Inom det regionala utvecklingsuppdraget ingår uppdrag att samordna framtagande, genomförande och uppföljning av en regional utvecklingsstrategi. Västernorrlands RUS antogs i februari 2020. Du kan läsa mer om RUS och det regionala utvecklingsuppdraget på vår webbsida om regional utvecklingsstrategi.

I det regionala utvecklingsansvaret ingår också ansvar för att samordna framtagande, genomförande och uppföljning av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Uppdraget styrs också av förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
 
Region Västernorrland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör rätt att besluta om vissa statliga medel, regionala utvecklingsmedel 1:1. Användningen styrs av en rad förordningar, bland annat dessa:

Förordning (2003:596) om regional projektverksamhet Förordning (2015:210) om statligt stöd för att främja små och stora företag

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service

Regional utvecklingsstrategi 

Nationella strategin för hållbar regional tillväxt

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete 

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Kommunikationer, utgiftsområde 22

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Projekt- och företagsstöd 1:1

Förordning (2003:596) om regional projektverksamhet

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att främja små och stora företag

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service

Relaterade länkar

Så styrs Region Västernorrland