Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Föräldraträffar i grupp inom mödrahälsovården

Det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är en del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och utveckling samt att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet.

Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar och utformas efter såväl mäns som kvinnors behov med fokus på jämställt föräldraskap.

Varje träff skall ha barnet och det jämställda föräldraskapet i fokus samt att viktiga centrala ämnen diskuteras till exempel barnkonventionen, shaken baby syndrom med mera.

Syfte

  • att förbereda inför förlossning och föräldraskap
  • att stärka föräldrarollen
  • att ge möjlighet till utbyte av tankar och erfarenheter

Detta är exempel på teman som kan diskuteras, men alla kan påverka innehållet utifrån gruppens önskemål.

  1. Graviditeten och det väntade barnet
  2. Den nya familjen
  3. Förlossningen
  4. Jämställt föräldraskap, parrelationer
  5. Praktisk förlossningsförberedelse (ev. tematräff)

I glesbygd kan träffarna vara planerade på annat sätt.

BVC kommer att bjuda in till fortsatta föräldraträffar efter barnets födelse.