Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Parkering

Här hittar du information om parkering vid regionens sjukhus, Närvården samt Regionens hus.

Var parkerar man?

På besöksparkering enligt anvisningar på skyltar tavlor eller vid infarter till respektive sjukhus. Detta gäller även när du parkerar vid Närvården samt Regionens Hus i Härnösand.

Parkeringsavgifter

Avgiften vid parkering är 5 kronor/timme, avgift kan erläggas med mynt, bankkort och vissa tankkort i våra betalautomater. Erläggande av avgift kan även utföras via mobilappen Parkster vid sjukhusen Närvården samt Regionens hus.

För vidare information om hur du parkerar med applikationen läs mera på Parksters hemsida.

Tider

Avgiftstider kan variera, se anvisningar på respektive betalautomat samt skyltar.

Vid frågor

Kontakta Transportenheten på orten (via sjukhusens växel) eller telefonnummer angivet på parkeringsautomaten.

Särskilda anvisningar

I sjukhusgaraget i Sundsvall finns en särskild avsatt parkeringsyta för patienter/besökare med giltigt handikapptillstånd för parkering. Parkeringsplatserna återfinns i garagets mitt, vid zon 5, för närhet till centralreceptionen. 

Blodgivare har möjlighet till fri parkering vid blodgivning (man får ett intyg från Blodcentralen att sätta i vindruta).

Kommer man in akut och blir inlagd eller åker vidare med ambulans till annat sjukhus betalar man i efterskott, efter att man visat upp intyg från vårdgivaren.

I de fall man fått en kontrollavgift i ovanstående fall och kan visa upp ett intyg, kan man ringa det telefonnummer som finns skrivet på kontrollavgiften och hänvisa till intyget.

Övrigt

För mer information kring parkering inom Region Västernorrland kan du läsa riktlinjen för parkeringar.