Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Sjukhuskyrkan Sundsvall

Vårdpersonalens omvårdnad är omistlig men tiden räcker inte alltid till och frågorna kan vara svåra. Därför finns också Sjukhuskyrkan för att möta hela människans behov.

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal

För dig som:                                                                          

  • känner behov att tala med en medmänniska 
  • känner dig ensam
  • vill fundera med någon kring din livssituation
  • vill tala om andliga frågor
  • vill få förbön eller nattvarden. 

Vår uppgift i sjukhuskyrkan är:

  • att ha tid och finnas till hands. 
  • inga frågor eller tankar är för små eller obetydliga och de behöver inte vara ”religiösa”.
  • Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk (flera kyrkor som arbetar tillsammans) och förmedlar också kontakt med andra kyrkor och religioner.

Sjukhuskyrkan samverkar med regionens personal och finns även tillgänglig vid utbildning. 

Det är du själv som avgör på vilket sätt du önskar vår hjälp.

Kontakta sjukhuskyrkan

Vill du få kontakt med oss – säg till personalen så kontaktar de oss eller
ta kontakt med oss genom sjukhusets växel: 060- 18 10 00

Ring direkt till oss:
Oasen expedition, vardagar 10-11,
060-18 18 59
(annars telefonsvarare som vi avlyssnar)

Jan Bränström (präst)  
060-18 26 69, 070-648 06 57 
e-post: jan.branstrom@rvn.se

Sven-Erik Karlsson (pastor) 
060-18 21 33, 070-234 48 85. 
e-post: sven-erik.karlsson@rvn.se

Wiola Persson (diakon)
060-18 28 54, 070-374 02 35
e-post: wiola.persson@svenskakyrkan.se

Kvällstid och helger har vi beredskap för att möta behov även då. 
Ring växeln (060-18 10 00) eller
 säg till personalen för kontakt.