Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patientomdömen

Kunskap om hur patienterna upplever vårdens kvalitet är viktig för att utveckla och förbättra vården. Därför görs ett antal mätningar varje år.

Nationell patientenkät

Varje år genomförs en nationell patientenkät. Vartannat år inom primärvården (hälsocentraler/vårdcentraler) och vartannat år inom den specialiserade vården. Alla regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Resultaten från den nationella patientenkäten används också som underlag för jämförelser, förbättringsarbete samt för information till medborgare och patienter. Ett exempel på det sistnämnda är tjänsten Hitta och jämför vård på 1177.se. Information finns också på patientenkat.se.

Hitta och jämför vård

Med Hitta och jämför vård på 1177.se kan du hitta kontaktuppgifter till olika verksamheter i sjukvården och tandvården.

Du kan:

  • jämföra hur lätt de är att komma i kontakt med
  • jämföra läkartider på olika hälso- och vårdcentraler och
  • se kvalitetsomdömen från patienter som hämtas från Nationella Patientenkäten
  • se priser hos olika tandvårdsmottagningar.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Alla regioner deltar i hälso- och sjukvårdsbarometern. Årligen får en halv procent av den vuxna befolkningen berätta om hur de ser på hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs i två omgångar, en på våren och en på hösten.

Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Målet med hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården.