Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patientsäkerhet

Regionen arbetar aktivt med patientsäkerhet för att göra vården säkrare.

Precis som i alla andra verksamheter kan fel inträffa. Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill förebygga vårdskador. Syftet är inte att leta fel hos enskilda individer utan handlar om att göra hela vården säkrare. Det gör vi genom att hitta och lösa systemfel.

Alla medarbetare jobbar för säkerhet i vården

För att inte patienter ska utsättas för skador har regionen olika system och arbetsrutiner. Regionen ser det som viktigt att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. Att arbeta med patientsäkerhet är en del av det dagliga arbetet i alla verksamheter.

Patientsäkerhetsberättelsen

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, i detta fall Region Västernorrland, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver bland annat regionens mål för patientsäkerhetsarbete samt vilka strategier som finns för att minska risk för vårdskada.