Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Lämna prov och få provsvar om covid-19

Provtagning genomförs på flera sätt inom Region Västernorrland, och i olika syften; för att hitta fall av pågående infektion och kunna vidta åtgärder för att minska smittspridningen, och antikroppsprovtagning för att konstatera om någon haft en infektion.

Provtagning för pågående infektion

Provtagning genomförs med PCR-metod som kan visa en pågående covid-19-infektion.

Vi utför test för pågående infektion inom vården i Västernorrland, på indikation antingen i form av symtom eller vid smittspårning och eventuell screening. 

Om kapaciteten för testning inte kan möta behovet följer vi denna prioritering, utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning:

 1. Prioritet 1
  Patienter som behöver inneliggande vård; inneliggande patienter på sjukhus; patienter som har
  en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt
  handläggning, vid smittspårning, vid screening, boende inom omsorg och på institutioner, individer med äldreomsorg i egen bostad.
 2. Prioritet 2
  Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
 3. Prioritet 3
  Personal inom samhällsviktig verksamhet.

Egenprovtagning

Region Västernorrland erbjuder egenprovtagning för covid-19. Det gäller alla som har fyllt 6 år samt har symtom covid-19. Information om hur du bokar och om utlämningsställen hittar du på 1177.se

Egenprovtagning covid-19 på 1177 Vårdguiden

Vi samlar information om att lämna prov och få provsvar för covid-19 på 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden om att lämna prov och få provsvar

Manlig sköterska iklädd skyddsutrustning i form av plastförkläde och plasthandskar, tar blodprov i armvecket på kvinna, för antikroppstest för covid-19