Statistik om covid-19 i Västernorrland

Nedan hittar du länkar och rapporter till statistiker som är publicerat på Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Svenska intensivvårdsregistrets webbplatser.

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige, regional och kommunal statistik från Folkhälsomyndigheten. 

Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer — Folkhälsomyndigheten.se

Statistik om covid-19 - Socialstyrelsen.se

Svenska intensivvårdsregistret: COVID-19-Samlad information (icuregswe.org)

Medarbetare vid Region Västernorrland hittar dagligen uppdaterad statistik om covid-19 på regionens intranät: Statistik om covid-19 - uppdateras dagligen - RVN Intranät. 


Tillbaka till toppen