En person som sitter med ryggen mot kameran och lyfter vikter och en person som står med ansiktet mot kameran och ler mot personen som tränar.

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga och behandla en rad sjukdomar. Det finns ett behov av att stimulera främst de som idag har en stillasittande fritid eller har låg fysisk aktivitet.

För att må bra bör vi utföra minst 150 minuter måttligt ansträngande fysisk aktivitet, eller minst 75 minuter kraftigt ansträngande fysisk aktivitet i veckan. Det kan till exempel vara 5 raska promenader i 30 minuter eller minst 75 minuter löpning eller gympa i veckan. Dessutom bör vi träna muskelstyrka minst 2 gånger i veckan. Personer över 65 år har även nytta av att träna balansen.

Fysisk aktivitet - undertexter

Fysisk aktivitet - syntolkad

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)

Sedan år 2000 arbetar Region Västernorrland med Fysisk aktivitet på Recept (FaR®). Det innebär att en patient kan få ordination på fysisk aktivitet som komplement eller ersättning för läkemedel eller annan behandling.

Naturaktivitet på Recept

Region Västernorrland har utvecklat ett nytt koncept och vill erbjuda även Naturaktivitet på Recept.

Naturumgänge har positiv inverkan på hälsan. Att vara ute i naturen kan till exempel bidra till minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. I en nationell undersökning om friluftsvanor anser 90 procent att friluftsliv är positivt för den egna hälsan.

Det är viktigt att kvalitetssäkra områden dit Region Västernorrland hänvisar sina patienter. Därför togs initiativ till att ta fram digitaliserade kartor promenadslingor (friluftsområden) i kommunerna, med olika svårighetsgrad (grön, blå, röd).

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (fyss.se)

Naturvistelse- digitala kartor och promenadstigar (rvn.se)

Anmälan till fysisk aktivitetskatalog (rvn.se)


Tillbaka till toppen