Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Digga hälsocentral

Digga Hälsocentral

Projektet Digga Hälsocentralen arbetar med specifika digitala projektpiloter som ska införa digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt. Projektet kommer att använda befintlig digital teknik samt test och utveckling av ny teknik.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Bakom visionen står regeringen och SKL. Projektet Digga Hälsocentralen ska bidra till att öka takten i utvecklingsarbetet inom primärvården i Västernorrland

Projektet DIGGA Hälsocentral är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare. Projektet är delfinansierat av tillväxtverket och löper över tre år.

 

Projektets mål

1. Minst 10 digitala tjänster etableras och utvecklas för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård.

2. Ökad kompetens vid hälsocentralerna för att förbättra kapaciteten och effektiviteten genom införande av digitaliserad hälsovård.

3. Ökad kompetens för vårdsökande att använda digitala tjänster i vården.

4. Projektets aktiviteter ska minska behov av transporter till vårdbesök

5. Öka jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering inom vården

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------