Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Digga hälsocentral

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på digital vård. Projektet Digga hälsocentral ska bidra till att öka takten i utvecklingsarbetet i Västernorrland där fokus ligger på primärvården.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Bakom visionen står regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Syftet med Digga hälsocentral är att förbättra och effektivisera vården genom att digitalisera flera tjänster inom primärvården för att på så vis förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service.

Detta projekt handlar både om att prova ut och införa nya tekniker men även att inom hälso- och sjukvården förmå oss att tänka annorlunda. ”Digitalt när det går, fysiskt när det behövs” är ett nytt sätt att tänka på för vården. Nyttjar vi de digitala fördelarna så har vi bra möjligheter att bygga en god och jämlik vård för Västernorrlands invånare i framtiden.

Projektet DIGGA Hälsocentral är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket och löper över tre år, 2018–2021.