Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Experio lab

I Experio Lab samverkar personal, patienter och närstående för att tillsammans utveckla vården.

Arbetssättet vi använder är tjänstedesign, där vi identifierar behov, kombinerar patienternas upplevelser med personalens erfarenhet för att utveckla vårdtjänster. Att se vården som tjänst skapar möjlighet att involvera användare; patienter, brukare, anhöriga och medarbetare i utförande, utveckling och innovation av hälso- och sjukvård. Vi rustar vårdpersonal med designverktyg för att kontinuerligt involvera patienter i verksamhetsutvecklingen.

Syftet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma en tjänst efter kundens behov blir den användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv.

Experio lab innebär ett nytt sätt att förhålla sig till, arbeta med och hantera verksamhetsutveckling när det gäller arbetssätt och vårdens organisation - med fokus på patientens bästa väg genom vården.

För mer information om Experio lab, besök www.experiolab.se.