Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Framtidens vårdinformationsstöd

I framtiden ska Region Västernorrlands vårdinformationsstöd bättre möta de krav och behov som finns i vården. Våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård, samtidigt som vårdpersonalens administration ska effektiviseras.

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett gemensamt programarbete inom SUSSA samverkan (Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland) med lokala program inom respektive region.

Ett nytt vårdinformationsstöd 

Vårdinformationsstödet ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande. Det ska vara värdeskapande för invånare, medarbetare och beslutsfattare och ge tydliga nyttoeffekter i verksamheten.

Stödet ska stödja ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling.