Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Framtidens vårdinformationsstöd

I framtiden ska Region Västernorrlands vårdinformationsstöd bättre möta de krav och behov som finns i vården. Våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård, samtidigt som vårdpersonalens administration ska effektiviseras.

Det används idag en stor mängd IT-system för att hantera olika delar av vårdens utförande. Flera av systemen är omoderna och saknar teknisk support, samtidigt som vården ställer allt större krav på tillgänglighet, digitalisering och effektiva vårdflöden. 

Framtidens vårdinformationsstöd - en helhetslösning

För att skapa en bättre helhetslösning så ska Region Västernorrland tillsammans med flera andra regioner införa ett nytt vårdinformationsstöd. Det nya IT-stödet kommer att ersätta många av de IT-system som vården använder idag, samtidigt som det ska möjliggöra ett tydligare partnerskap mellan patient och vårdgivare.

Framtidens vårdinformationsstöd ska möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas, så att alla medarbetare har tillgång till rätt information för att erbjuda en god vård.

Samverkan med andra regioner

Region Västernorrland samverkar med åtta andra regioner i arbetet med framtidens vårdinformationsstöd. Fem regioner har tecknat avtal med leverantören och arbetar nu med att anpassa det nya IT-stödet efter vårdens behov. Fyra regioner har optionsrätt på upphandlingen, vilket innebär att de kan välja att teckna avtal med leverantören senare.

För att det nya vårdinformationsstödet ska uppfylla kraven i vården så har ungefär 500 medarbetare från de upphandlande regionerna deltagit i kravställning och utvärdering av anbuden. Nu jobbar medarbetare från vården tillsammans med leverantören för att anpassa vårdinformationsstödet.

Avtalsregioner:

Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Blekinge, Region Sörmland, Region Örebro län.

Optionsregioner:

Region Norrbotten, Region Dalarna, Region Halland, Region Gävleborg.