Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Testbädd inom hälsofrämjande insatser

Ogynnsamma levnadsvanor är den största enskilda orsaken till sjuklighet och död i dagens samhälle. Hälso- och sjukvården i Region Västernorrland vill, genom att etablera en testbädd, möjliggöra utformning av nya och säkra metoder för att komma i kontakt med och stötta invånare att göra hälsosamma val.

Vad är en testbädd?

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) definierar testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Nu etablerar vi Testbädd Hälsa i Region Västernorrland

Syftet med projektet ”Testbädd Hälsa” är att erbjuda företag och entreprenörer en enkel ingång till delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Testbädd Hälsa har ambitionen att vara en miljö där effektfulla, användarvänliga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande lösningar växer fram.

Projektet är finansierat av Vinnova till 50 %.

Just nu pågår planeringen av projektet och upplägg av information på hemsida med sikte på att kunna starta igång de första testerna i februari 2020.

Kontaktpersoner

Anders Söderlind
anders.soderlind@rvn.se
072-203 84 43
Projektledare

Sofie Lidehäll
sofie.lidehall@rvn.se
072-209 53 20
Projektmedarbetare
Utveckling och innovation

______________________________________________________________

Vinnova Logo