Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Testbädd inom hälsofrämjande insatser

Ogynnsamma levnadsvanor är den största enskilda orsaken till sjuklighet och död i dagens samhälle. Hälso- och sjukvården i Region Västernorrland vill, genom att etablera en testbädd, möjliggöra utformning av nya och säkra metoder för att komma i kontakt med och stötta invånare att göra hälsosamma val.

Vad är en testbädd?

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) definierar testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Kan vi driva testbäddsverksamhet i Region Västernorrland?

Syftet med projektet ”Testbädd inom området för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Region Västernorrland”, är att utforska hur förutsättningarna för att etablera en eller flera testbäddar inom området ser ut i Region Västernorrland. Förberedelseprojektet är helt finansierat av Vinnova.

I genomförandet av förberedelseprojektet ingår omvärldsbevakning, nätverkande, studiebesök samt workshops för att tolka och dra slutsatser av insamlad information. Kartläggning av lokala förutsättningar gällande sjukdomsförebyggande arbete genom studiebesök hos och intervjuer med intressenter som invånare, medarbetare och potentiella testare. Allt detta för att få en tydlig bild av om och i så fall hur en eller flera testbäddar skulle kunna formas för att möjliggöra effektiva tester av produkter och tjänster som kan identifiera behov av förändrade av levnadsvanor samt stödja sådana förändringar.

Förberedelseprojektet ska resultera i en färdig projektplan för ett genomförandeprojekt för testbäddsverksamhet inom RVN.

Kontaktpersoner

Anders Söderlind
anders.soderlind@rvn.se
072-203 84 43
Projektledare

Sofie Lidehäll
sofie.lidehall@rvn.se
072-209 53 20
Projektmedarbetare
Utveckling och innovation

______________________________________________________________

Vinnova Logo