Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till projektledningen.

Anna-Lena Lundberg

Projektägare och primärvårdsdirektör

anna-lena.lundberg@rvn.se, 070-258 82 00

Övergripande ansvar för projektet och högsta beslutande mandat.

Karin Sellgren

Projektledare och IT-controller

karin.sellgren1@rvn.se, 073-844 72 23   

Ansvarar för rapportering och att arbetet drivs för att uppfylla projektets målbild.

Marie Hellholm

Verksamhetsutvecklare specialistvården

marie.hellholm@rvn.se, 073-2753355

Arbetar med testpiloterna närmast verksamheten inom specialistvården.

Susanne Lindehall

Verksamhetsutvecklare primärvården

susanne.lindehall@rvn.se, 072-201 44 79

Arbetar med testpiloterna närmast verksamheten inom primärvården, d.v.s. hälsocentralerna.

Patrik Wreeby

Medfinansiär, läkare och medgrundare av Premicare

patrik.wreeby@premicare.com, 070-454 44 03

Utveckling av medicinsk logistik.

Joanna Nordin

Projektledare, Premicare

joanna.nordin@premicare.com, 070-473 04 61

Har det operativa ansvaret för utvecklingen av medicinska formulär och även tester av digitala undersökningar.

Jan Lundgren

Universitetslektor, Mittuniversitetet

jan.lundgren@miun.se, 010-142 85 56

Ansvarig för den forskning gällande ljud och bild som görs för att utveckla AI inom vården.

Malin Rising-Holmström

Universitetslektor, Mittuniversitetet

malin.rising-holmstrom@miun.se, 010-142 84 23

Ansvarar för utbildning och forskning i digital kompetens i vård.


Tillbaka till toppen