Mål

Diggas projektmål var uppsatta för att se till att vi rör oss mot visionen att Sverige vara bäst i världen på digital vård år 2025.

Minst 10 digitala tjänster etablerade och utvecklade för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård

Under projektets gång kommer vi att utveckla, testa och etablera tio digitala tjänster, som på olika sätt bidrar till en effektivare, tryggare och mer jämlik vård. Med digitala vårdmöten och undersökningar kan du träffa en läkare utan att behöva lämna ditt hem, och med egenmonitorering i hemmet kan du ta dina egna värden, som skickas direkt till din hälsocentral eller mottagning för bedömning.

Ökad kompetens vid hälsocentralerna för att förbättra kapaciteten och effektiviteten genom införande av digitaliserad hälsovård

Digitaliseringen är en förändring som ställer stora krav på vårdpersonalen, både i form av nya tekniska system som kräver utbildning, och nya arbetssätt. Vi behöver därför rusta vår personal så att de får den kompetens de behöver för att kunna använda digitala lösningar i sitt arbete.

Ökad kompetens för vårdsökande att använda digitala tjänster i vården

Du som vårdsökande behöver naturligtvis också veta hur de nya digitala möjligheterna ser ut. Du behöver veta hur du kan kontakta vården via e-tjänster, och du ska kunna känna dig lika bekväm och trygg i ett digitalt vårdmöte som i ett fysiskt.

Minskat behov av transporter till vårdbesök

Med hjälp av digitala lösningar kan vi överbrygga geografiska avstånd – något som är särskilt viktigt i norra Sverige där många bor långt ifrån en hälsocentral eller ett sjukhus.

Ökad jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering inom vården

Med standardiserade frågeformulär och digitala självskattningar ser vi till att alla patienter får samma förutsättningar till en god vård, oavsett kön, ursprung eller någonting annat. Samma kvalitet på vården till alla.


Tillbaka till toppen